Conferința științifico- practică cu participare internațională „Unitatea personalităților istorice”


Anul acesta,  îl omagiem pe cel, al cărui nume poartă filiala noastră, Mihail Ciachir- profesor, protoereu, cărturar găgăguz, iniţiator al cărţilor tipărite în limbile română şi găgăuză.

Una dintre figurile proeminente pe care le-au dat găgăuzii culturii basarabene a fost clasicul culturii găgăuze.

 Conferința științifico- practică cu participare internațională ”Unitatea personalităților istorice”, a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova,  Facultatea de Teologie, la data de 8 septembrie- ziua comemorării Protoiereului M.Ceachir (160 de ani).  

Evenimentul a început cu Slujba parastasului la Biserica ”Întâmpinarea Domnului” Universitatea de Stat din Republica Moldova. Ceremonia a urmat cu inaugurarea oficială a Sălii- muzeu ”Protoereu Mihail Ceachir” în incinta Bisericii ”Întâmpinarea Domnului” a USM. Aici a fost prezentată expoziția de carte mobilă dedicate biografiei și patrimoniului științific și cultural al profesorului remarcabil al popoarelor moldovenesc și găgăuz.

Mesajul de salut a fost susținut de Igor Șarov, rectorul USM, Irina Constantinova, directorul Centrului de Cercetări Științifice al Gagauziei „M.V.Marunevici”.

Prot. Octavian Moșin, dr conf.univ. Universitatea de Stat din Republica Moldova a început ședința în plen cu prezentarea volumului „Slujirea protoiereului Mihail Ceachir” în calitate de coautor.

Conferința a urmat cu cele două sesiuni: istorie și culturologie „Activitatea de cercetare științifică și de iluminare ale pr. Mihail Ceachir” precum  educație și învățământ „Din istoria formării și dezvoltării tradițiilor educaționale în UTA Gagauzia și Republica Moldova.”

  Aici, au luat parte dr. Stepan Bulgar, dr., membru al Departamentului de Istorie și Etnografie al Centrului de Cercetare Științifică al Gagauziei „M.V.Marunevici”, Vitali Sîrf, dr., membru al Centrului de Cercetări Științifice al Gagauziei profesori istorici „M.V.Marunevici”, Ivan Duminică, doctor habilitați în istorie, Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova, profesori universitari, cu prezentări remarcabile despre viața și activitatea ilustrului protoiereu, profesor, folclorist  M.Ceachir.

Pe tărâmul cărturăresc s-a afirmat plenar ca un autor al Dicţionarului găgăuzo-român, al dicţionarului Rusesc şi moldovenesc cuvântelnic (1907), precum şi al volumelor: Evanghelia; Dicţionar gagauzo (tiurco)-român pentru găgăuzii din Basarabia (Chişinău, 1938) ş.a. Diana Nicoglo,dr., Centrului de Cercetare Științifică al Gagauziei „M.V.Marunevici” a prezentat comunicarea ”Colecțiile din muzeele găgăuze despre instituțiile de învățământ din Bugeac”.

Preotul care a promovat limba română printre găgăuzi


După cum am menționat, Mihail Ceachir a fost un atlet al limbii române în timpul Imperiului Rus, dar mai ales în timpul României Mari, atunci când s-a ocupat de promovarea limbii române printre compatrioții săi. După cum se știe, găgăuzii au fost una dintre cele mai bine integrate minorități din cadrul României interbelice, Mihail Ceachir având un rol primordial în înfăptuirea acestui lucru. A colaborat pe toată perioada cu revistele Viaţa Basarabiei, în care a publicat o serie de articole etnografice despre găgăuzi în limba română, şi Luminătorul, care din 1918 era organul de presă oficial al Eparhiei Chişinăului. În ultimul său an din viață (1938) a reușit să scoată la lumina zilei și primul dicționar româno-găgăuz, care avea drept scop simplificarea învățării limbii române de către găgăuzi.

Deși familia sa venise în Basarabia de doar jumate de secol, Mihail Ceachir a pus accent încă de la început pe importanța studierii limbii moldovenești/române de către elevii săi. Astfel, în calitatea sa de membru al Consiliului pentru şcoli din judeţul Chişinău pe lângă Ministerul Învăţământului, funcție ce a deținut-o până în anul 1897, a promovat (încă din anul 1885) intens problema lipsei manualelor în limba maternă a băștinașilor, venind constant cu rugămintea către Ministerul Învăţământului şi Comitetul pentru şcoli pe lângă Sinod de a i se permite să tipărească manuale și cărți în limba moldovenească, pe care urma să le folosească în şcoli. Solicitările sale au fost îndeplinite abia după anul 1896.

Cărțile și manualele tipărite de acesta au ajutat la crearea unei pături de intelectuali moldoveni care au lansat o amplă mișcare de eliberare națională. Posibil că fără activitatea pedagogică și literară a lui Mihail Ceachir să nu fi apărut personalități basarabene precum Ion Inculeț, Pantelimon Halippa etc., care au fost liderii actului unirii de la 1918. Una din personalitățile basarabene marcante din acea perioadă, Alexei Mateevici, i-a fost chiar elev lui Mihail Ceachir și indubitabil ultimul a avut un mare merit în definirea personalității acestuia, a cărui moștenire literară lăsată basarabenilor este astăzi imnul Republicii Moldova – „Limba noastră”. Un alt elev al său a fost Gurie Grosu, primul Mitropolit al Basarabiei în timpul României Mari. În memoria și cinstea lui Ceachir au fost ridicate monumente în Chișinău și mai multe localități din Găgăuzia, dar și numeroase instituții de învățământ din țară îi poartă numele. La fel și noi, ne mândrim de acest fapt.

http://moldnova.eu/ro/oameni-din-gagauzia-mihail-ceachir

Oфициальное открытие Чакировских чтений


Пленарное заседание 19. 04. 2021

19 апреля состялось открытие Чакировских чтений.

В рамках мероприятия участвовали ученые, общественные деятели, священнослужители, работники культуры – представители тех структур, на которые возложены важные общественные задачи – сохранения, трансляции и приумножения культурного наследия гагаузского народа, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Была проведена презентация второго (дополненного) издания книги «Литургия Святителя Иоанна Златоуста» (Петр Келеш – протоиерей, глава Комратского благочиннического округа).

27 апреля 1861 года родился Михаил Михайлович Чакир – один из выдающихся представителей гагаузского народа. Автор и составитель гагаузcко- румынского // румынско-гагаузского словаря. Автор одной из первых книг по истории гагаузов Бессарабии. Автор-составитель первого перевода на гагаузский язык литургических текстов, навсегда вошедший в историю, как великий гагаузский просветитель, с деятельностью которого тесно связана история развития современной гагаузской языковой и духовной культуры.

Протоиерей Михаил Чакир

Имя МЧ и сегодня притягивает внимание многих историков и не только в нашей стране. Работы написанные, изданные им использованы в разных исследованиях. Он охватил все стороны развития в том числе и быт. Историю, традиции и обряды тщательно описаны в книге История гагаузов, впервые напечатанная в журнале ”Viața Basarabiei”, позже напечатанная отдельным изданием.

Не мало усилий им были отданы и для просвещения гагаузов. После получения разрешения от Священного Синода он занялся переводами религиозных книг на свой родной язык. «Протоиерей Михаил Чакир является инициатором издания многочисленных книг на румынском и гагаузском языках. Просветитель Бессарабии, апостол гагаузов, скромный священник – этот ряд заслуг можно еще продолжить. Но Господь, перед очами которого тысячи лет – как день, измеряет подвиги не количеством дел, а состоянием души. Михаил Чакир в этом является примером для нас, живущих в 21 веке». Чакировские чтения являются свидетельством единства христианского мира, культурного единства народов с общей исторической судьбой.