LEGENDA MĂRȚIȘORULUI


Realizat în Canva.

Se spune că în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară a ieșit la marginea pădurii și a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute şi a început a da la o parte zăpada și a rupe ramurile spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul şi gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a înghețat imediat. Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărțișorului simbolizează sângele ei roșu pe zăpada albă. În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor.

Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât.

A fost odată ca niciodată, o vreme în care Soarele întruchipat într-un bărbat chipeș obișnuia sa coboare pe pământ pentru a dansa hora in sate. Știind care este noua pasiune a Soarelui, un dragon l-a urmărit și într-una dintre aceste incursiuni pe pământ, l-a răpit și l-a aruncat într-un beci, în castelul său. Pasările au încetat sa cânte iar copiii nu mai puteau sa rada, dar nimeni nu îndrăznea sa-l înfrunte pe dragon. Într-una dintre zile, un tânăr curajos a decis sa coboare in beci si sa salveze Soarele. Majoritatea oamenilor l-au însoțit, dându-i tânărului din puterea lor, pentru a reuși să învingă puternicul dragon. Călătoria sa a durat trei anotimpuri: vara, toamna și iarna. La sfârșitul ultimului, tânărul a reușit să găsească castelul dragonului, unde era întemnițat Soarele. Și a început lupta, care a durat zile pana când dragonul a fost înfrânt. Fără puteri și rănit, tânărul a eliberat Soarele, reușind să facă fericiți pe toți cei care-și puseseră ultimele speranțe în el. Natura a reînviat, oamenii au început să zâmbească din nou, doar flăcăul nu a mai apucat să vadă primăvara venind. Sângele cald din rănile sale cădea pe zăpadă. În timp ce zăpada se topea, flori albe, numite ghiocei, mesageri ai primăverii, răsăreau din pământul desțelenit. Când ultimul strop de sânge al tânărului s-a scurs pe zăpadă imaculata, a murit fericit ca viața sa a servit unui scop atât de nobil. De atunci oamenii obișnuiesc să împletească doi ciucuri: unul alb și altul roșu. La începutul lunii martie, bărbații oferă aceasta amuleta, numita mărțișor, fetelor pe care le iubesc.

Culoarea roșie reprezintă dragostea pentru tot ceea ce e frumos și rămâne simbolul sângelui bravului tânăr. Albul simbolizează puritatea, sănatatea și ghiocelul, prima floare care apare primăvara. 

Ученый,способный любить


ВАСИЛИОГЛУ Константин Константинович

Поэт, педагог и ученый, которому дана от природы не только любовь к родному языку, но и способность делиться этим чувством с другими.

Константин Константинович Василиоглу родился 28 февраля 1938 года в селе Александровка Болградского района Одесской области. Закончил Александровскую семилетнюю школу.

После окончания школы поступил в Кагульское педагогическое училища на курсы учителей гагаузского языка.

В 1957-1961 годах обучал детей гагаузскому языку в селе Бешгиоз.

Еще будучи студентом Кагульского педагогического училища, он оказался вовлеченным в творческую жизнь гагаузской интеллигенции и начинает писать первые стихи на гагаузском языке. Первые его произведения были опубликованы в знаменитом сборнике «Буджактан сесляр» («Буджакские голоса»), изданный по инициативе Д. Танасоглу.

В 1965 году окончил Тираспольский институт, факультет филологии.

С 1980 года был внештатным, затем штатным корреспондентом Чадыр-Лунгской газеты «Знамя».

Литературно-педагогический импульс, талант, полученный в молодые годы, дал заряд Константину Василиоглу на всю жизнь, он писал интересные очерки, статьи, стихи о родном крае, людях труда.

В 1990 году был принят на работу в Научно-исследовательский институт педагогики и психологии. Опыт, накопленный за многолетнюю педагогическую деятельность, чувство родного языка – все нашло свое применение. Можно только удивляться количеству написанных и изданных им за 12 лет учебников и пособий для гагаузских школ.

В 1992 году были отпечатаны книги: «Читаем по-русски», «Русский язык», «Беним илк кийадым».

В 1993 г. появилась необходимость перехода на латинскую графику. Объем и ответственность этой работы трудно переоценить, так же как ее срочность. Старший научный сотрудник Константин Василиоглу принимал участие в составлении латинского алфавита, «Правил орфографии и пунктуации гагаузского языка». Ему было поручено составление учебных программ по гагаузскому языку.

В 1995 году вышли в свет «Правила», составленные на основе проектов Академии Наук РМ (Г. Гайдаржи) и Комратского государственного университета (Д. Танасоглу). Были изданы учебники, программы по гагаузскому языку для I-IV классов обучения, и «Гагаузская азбука в рисунках», плакаты и раздаточные карточки.

В 1996 году Константин Константинович порадовал гагаузских детей новыми «Букварями» с латинской графикой, «Прописями на гагаузском языке», «Русско-гагаузским словарем в картинках» для начальных классов (в соавторстве с В. Гуцу).

Вслед за латинской графикой, по поручению Министерства образования, согласно новой методики-куррикулума, он разрабатывает учебники нового поколения. Константин Василиоглу совместно с Николаем и Игнатом Бабоглу составляют и издают учебники V-IX классов.

В последние годы Константин Василиоглу издал несколько сборников своих стихов.

Читая и перечитывая стихи Василиоглу, нельзя не ощущать свойственные им естественность интонаций, раскованность откровенного разговора, непринужденность, задушевность беседы, не важно, то ли он писал про любовь, то ли на любую другую тему, он оставался приземленным нашей жизни. По словам Н.И. Бабоглу, К.К. Василиоглу присуще «органическое чувство родного гагаузского языка, слова в его стихах точны, весомы, без напряжения входят в поэтическую строфу».

Глубина, методическая интуиция и душевные качества снискали ему почет и уважение. 28 апреля 1998 года, в год 60-летия, Константину Константиновичу Василиоглу за большой вклад в развитие гагаузской филологии, национальной культуры, создание учебных пособий для гагаузских школ было присвоено звание «Почетный гражданин Гагаузии».

10 января 2014 года, после непродолжительной болезни ушел из жизни поэт, педагог и просветитель, которому дана была от природы не только любовь к родному языку, но и способность делиться этим чувством с другими, писать о своем родном народе.

Nicolae Rusu, 75 de ani de la naștere


NICOLAE RUSU

Născut: 26 februarie 1948, com. Risipeni, Făleşti.

Studii: Facultatea de Economie a Politehnicii din Chişinău (1970), Şcoala Superioară de Literatură din cadrul Institutului de Literatură „M.Gorki” din Moscova (1985)

Debut editorial: Pânzele babei, 1978.

Cărți publicate:

Pânzele babei, proză scurtă, ed. Literatură artistică, Chișinău, 1978;

Alunel, povestire pentru copii, ed. Literatura artistică, Chișinău,1981, ediția II, Ed. Silvius Libris, Chișinău, 2009;

Havuzul, proză scurtă, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1982;

Lia, roman, ed. Literatura artistică, Chișinău,1983;

Meri sălbatici, proză scurtă, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1987, ediția II, Ed. Prut, Chișinău, 2015;

Totul se repetă, roman, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1988; ediția a II-a, Ed. Astralis, București, 2018;

Unde creşte ploaia? proză scurtă pentru copii, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1990;

Avem de trăit şi mâine, proză scurtă, ed. Hiperion, Chișinău, 1992;

Fără antract, proză scurtă, ed. Museum, Chișinău, 1996;

Ploaia de aur, roman, proză scurtă, ed. Ruxanda, Chișinău, 1997;

Şobolaniada, roman, ed. Litera, Chișinău, 1998;

Treacă alţii puntea, proză scurtă, ed. Civitas, Chișinău, 2000;

Să fim privighetori, proză scurtă pentru copii, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2000;

Marginea lumii, proză scurtă, ed. Augusta, Timişoara, 2001;

Oraţie de ursitoare, proză scurtă, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2004;

Hai la mere!, proză scurtă, ed. Prometeu, Chișinău, 2005;

Naufragiul, roman, ed. Viitorul Românesc, Bucureşti, 2005;

Robul de ieri, proză scurtă, ed. Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2007;

Facă-se voia noastră, piese şi scenete pentru copii, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2008;

Coada iepuraşului, proză scurtă pentru copii, ed. Prut Internaţional Chișinău, 2010;

Fraţi de stele, povestire pentru copii, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2011;

Ieşirea din clişeu, eseuri, ed. Niculescu, Bucureşti, 2012;

Al şaptelea simţ, roman, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2013;

Geniosfera, proză scurtă, ed. TipoMoldova, Iaşi, 2013;

Șobolaniada, roman-dilogie, ed.TipoMoldova, Iași, 2013;

Tărâmul ambiguităților, publicistică, ed. TipoMoldova, Iași, 2014;

Pușlamielul, roman, ed. Junimea, Iași, 2017;

Acasă, teatru, ed. Serebia, Chișinău, 2018;

Exerciţii ale reîntregirii, schiţe, cronici, eseuri, ed. Pontos, 2018;

Cu ochii celuilalt, roman, ed. Serebia, Chișinău, 2019;

Lia (roman, ediția a treia), Ed. Vicovia, Bacău, 2020, 232 p.;

De-ale lui Gheorghe… (proză scurtă), Ed. Pontos, Ch., 2022, 160 p.;

Aspecte și identități (cronici și eseuri), Ed. Astralis, București, 2022, 258 p.

Cărți publicate în alte limbi:

«Шляпa для дедушки» (Pălărie pentru bunel, proză scurtă), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1986 (trad. în l. rusă de Marianna Kojevnikova, Svetlana Florinţeva);

«Лия» (Lia , roman şi proză scurtă), ed. Literatura artistică, Ch., 1986 (trad. în l.rusă de Serghei Golubiţki, Iuri Semionov)

Krysiáda (Şobolaniada, roman), ed. Havran, Praga, 2011 (trad. în l. cehă de Jiri Našinec)

Silvester na vraku (Revelion pe epavă, roman), ed. Havran, Praga, 2011 (trad. în l. cehă de Jiri Našinec)

Premii:

Premiul literar ”N. Ostrovskii” pentru cea mai bună carte dedicată tineretului ”Шляпа для дедушки” (tradusă în limba rusă și publicată la editura ”Молодая гвардия”, Moscova, 1986);

Premiul literar internațional ”Iuri Dolgorukii” pentru povestirea ”Dio luludia” publicată în almanahul ”Голоса Сибири” din or. Kemerovo, Rusia, 2011 (trad. M.Metleaeva)

Premiul USM pentru volumul de proză scurtă ”Avem de trăit și mâine” (1992);

Premiul USM și al Federației Naționale a Fermierilor din R. Moldova pentru volumul de proză scurtă ”Treacă alții puntea” (2000);

Premiul USM pentru volumul de proză scurtă ”Marginea lumii” la Salonul Național de Carte (ediția a 11-a, 2002);

Premiul USM pentru volumul de piese și scenete ”Facă-se voia noastră” (2008) și premiul Ministerului culturii al R.M. la Salonul de Carte pentru Copii și Tineret din 2008;

Premiul „Simpatia copiilor” pentru cartea „Alunel” la Salonul de Carte pentru Copii și Tineret din 2009;

Premiul „Cartea anului” pentru culegerea de povestiri „Coada iepurașului” la Salonul de Carte pentru Copii și Tineret din 2010;

Premiul Secției Naționale IBBY pentru cartea „Meri sălbatici” la Salonul de Carte pentru Copii și Tineret din 2016;

Premiul de excelență al Consiliului USM, 2018;

Diploma Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret pentru traducere în limba română a cărții „Când părinții nu-s acasă” de Miroslava Metleaeva, Atena, 2018;

Premiul special al Juriului Filialei Proză București pentru scrierile în proză publicate în ultimii 40 de ani, București, 2018;

Premiul 3 pentru piesa „Virgula” în cadrul Concursului de dramaturgie (ediția I) „Democrația prin teatru. Reflecția integrității în lumina scenei”, Chișinău, 2022.

Sursa biografiei: https://uniuneascriitorilor.md/membru/rusu-nicolae

Cu ocazia împlinirii celor 75 de ani, echipa filialei „M.Ciachir” îi urează scriitorului Nicolae Rusu multă sănătate, înspirație și realizări frumoase.