Valentin Aleksandroviç Moşkov – gagauzolog, bütün dünnedä bilinän anılmış bilimci


Mardın 25-dä 1852 yılda Moşkov boyarlar aylesindä Kostroma guberniyasında duudu bütün dünnedä bilinän rus bilimci hem etnograf, folklorcu, İmperator Rus geografiya cümnesinin azası.
V.A. Moşkov pek anılmış hem sayılȇr regional bilim cümnesindä hem onun sınırlar dışında da.
Gagauz halkı hem bilimcilär çok sayȇrlar anılmış rus bilimcinin katkısını gagauzologiyanın ilerlemesinä, gagauz kulturanın korumasına hem populärizaţiyasına, hem dä gagauz halkın ilerlemäk istoriyasının üürenilmesinä.
Valentin Moşkovun “Гагаузы Бессарабского уезда” bilim işi büün dä sayılȇr istoriya gagauzologiyanın uurunda en önemni işlerdän biri. Ona girdi XIX asirin sonunda Etuliya, Beşalma, Çeşmäküüyü erleşmelerindä geçmiş avtorun bilim-aaraştırma topluyuculuk istoriya-etnografiya işin sonuçları.
2019 yılda çıktı dünnä uurunda bir bilim işi – Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin hem Rusiya Federaţiyası Büük Petri adına Rusiya Bilim Akademiyası Antropologiya hem Etnografiya muzeyinin (Kunstkamera) işbirlii, kiyat “Гагаузы. Каталог коллекции Кунсткамеры”. Kiyatta gösterili gagauzların adetçä kultura predmetlerin en anılmış kolekţiyaların birindän materiallar, angılarını topladı anılmış etnograf Valentin Aleksandroviç Moşkov, hem Rusiyanın en eski muzeyindä bulunan Moşkov ilüstraţiya ettii materiallar. Kunstkamera kolekţiya katalogu – faktologiya materialın en zengin temeli, angısının üüsek kultura-istoriya maanası var, ki ileri dooru, gelän evlad boylara korunmuş, gagauz halkının istoriyasını, kulturasını hem adetlerini aaraştırmaa hem üürenmää. Katalogun tiparlamasını finans etti Gagauziya Bakannık Komiteti. http://gbm.md/index.php/2-uncategorised/173-moskov

Ce ne spunem când nu ne vorbim de Chris Simion


Ce ne spunem când nu ne vorbim / Chris Simion . –Bucureşti : Trei, 2011 . –251 p.

Lasă lucrurile să se îmtâmple. Nu le închide în promisiuni.

Un diagnostic fatal o determină să o ia la fugă şi să se ascundă. Fără nicio explicaţie. Îşi abandonează iubitul, părinţii, prietenii… tot. Pleacă din ţară ca să-şi trăiască sfârşitul într-o singurătate deplină, scriind mail-uri pe care nu le trimite niciodată. 
După doi ani, îşi reface analizele. Verdictul medical are efect de dinamită. Anulează toate aşteptările. E sănătoasă tun, fără urmă de neoplasm, prin urmare, în viaţă. După doi ani în care a dansat tango cu moartea, revine în povestea din care evadase, dar nu se mai identifică profund cu nimic. Acvariul cu lumea ei de demult, cu peşti-emoţii, cu scoici-amintiri, cu gânduri-nisipuri, cu plante-vise, mediul ei vital de mai înainte, se dovedeşte a fi acum ceva banal, deloc esenţial, foarte simplu de înlocuit. Singurul lucru cu care rămâne după această jupuire e sinele. 
Dacă primul diagnostic a fost greşit sau dacă şi-a inventat povestea doar ca să fugă de realitatea în care era… nu mai contează atâta timp cât, însoţind-o pas cu pas pe drumul ei, ne-am făcut ţăndări ca să ne recompunem, am minţit ca să descoperim adevărul, am urât ca să aflăm iubirea adevărată, ne-am pierdut definitiv ca să îl regăsim pe Dumnezeu pentru totdeauna. 

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=169424

Игра или урок правильного решения


«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей,

для их здоровья и правильного развития».

                                                                Д.В.Менджерицкая

Игра или урок правильного решения       

«Дорога домой», „În drum spre casă”- что мы знаем о ней и о чем должны рассказать нашим детям. Любая  дорога  – зона риска по определению. 

Ни что не гарантирует нашим детям абсолютной безопасности:

– проезжая часть и внутри дворовые  дороги;

– незнакомые люди;

– агрессивно настроенные сверстники или старшие ребята;

– собаки и многое, многое другое…

Все мы, конечно предупреждаем своих детей о возможных опасностях, рассказываем страшные истории о том, какие несчастья случаются с непослушными подростками и учим как следует себя вести, а так же строго настрого запрещаем совершать какие-то опасные действия. Но запретив что-то ребенку, насколько мы уверены, что в наше отсутствие он выполнит наш наказ? Большинство детей воспринимает объяснения как нотацию, отторгают  их и даже хорошо зная, как следует поступать, делают по своему положившись на авось.                             

Так, что же нам делать? Как же добиться безопасного поведения и соблюдения правил нашими детьми?

Чтобы эти правила прочно вошли в повседневность детей, нужно их отрабатывать, в том числе и в игровом формате. Для этих целей была разработана игра в рамках программы „În drum spre casă” 

„În drum spre casă”- это настольная игра с фишками и кубиком. Действие игры происходит по дороге из школы домой, где детям-игрокам встречаются  разные  жизненные ситуации, которые могут с ними произойти на улице. В ходе игры дети отвечают на различные вопросы, обсуждают непредвиденные, сложные ситуации, учатся правилам поведения на улицах и на дорогах. Ребята с радостью делятся друг с другом своими знаниями, и с удовольствием играют в эту игру снова и снова.

Игра „În drum spre casă” имеет значимую роль не только как профилактическая беседа, но и как урок безопасности, на котором ребенок узнает, что делать если потерялся, изучает правила дорожного движения и простые, но важные истины: не разговаривать с незнакомцами, никуда с ними не ходить, не садиться в машину к чужим людям, и еще много полезного и интересного.

Сегодня у родителей появилась возможность больше времени уделить своим детям. Давайте, проведем это время с пользой! 

Мы подготовили для Вас несколько вариантов домашних- семейных игр, при помощи которых, Вы сможете еще раз с детьми вспомнить о правилах безопасности.

Вариант 1.

– Спросите у ребенка, какие опасности могут угрожать детям его возраста по дороге из школы домой, во время прогулок?

– После того как ребенок перечислит свои варианты, попросите его объяснить, в чем именно состоит опасность ,и составляйте список рисковых ситуаций на листке бумаги цветным маркером.

(Таким образом, Вы будете иметь представление о том какие знания есть у Вашего ребенка по данному вопросу, о каких опасностях он помнит.) Очень важно выслушать все мнения ребенка без обсуждения.

Предложите ребенку выбрать несколько интересных для него случаев, и попробуйте сыграть с ним сценку, в которой он будет искать правильный выход из сложившейся ситуации.

(Это поможет сблизиться с ребенком, и увидеть на сколько он подготовлен. Каждый день, обыгрывая по 1- 2 рисковых ситуации тем самым разбирая их, вы будете обучать  ребенка не теряться, а машинально вести себя правильно в сложный момент своей жизни.)

Вариант 2.

-Каждому из членов семьи раздать по листку бумаги и карандашу. Не подглядывая, каждый на своем листке, должен расписать опасности,  которые могут подстерегать ребенка по дороге из школы домой, во время прогулки… Далее, попросить каждого из членов семьи, начиная с ребенка, прокомментировать опасности дороги и способы их избежать.

Важно, дать ребенку возможность найти решение самому, он будет горд и благодарен взрослым за доверие и уже не забудет решение, которое нашел сам, под одобряющим взглядом семьи!

  Невозможно дать инструкции на все случаи жизни, а навыки критического мышления пригодятся потом в течении всей жизни.

Карантин- это вынужденная мера постоянно находиться дома.

   Давайте же проведем это время с пользой!!!

   Позаботимся о безопасности наших детей!!!

   Желаем всем здоровья!!!

Антохи Юлия (библиотекарь)

Покровская Л.А. – известный тюрколог, основатель научной грамматики гагаузского языка


К 95-летию со дня рождения ПОКРОВСКОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ тюрколога, основателя научной грамматики гагаузского языка
(18.03.1925 – 07.10.2009)

ПОКРОВСКАЯ Людмила Александровна – российский языковед; специалист по проблемам диалектологии и грамматики гагаузского языка, устного народного творчества гагаузов. Доктор филологических наук (12.12.1975), старший научный сотрудник Института языкознания АН СССР (19.03.1970), профессор гагаузской филологии (Кишинёв, Молдавия, 1997). Член-корреспондент финно-угорского лингвистического общества (Хельсинки, Финляндия, 1996). Почётный гражданин Гагаузии (Комрат, 1999).

Родилась в семье А.М. Покровского, специалиста по истории религии, репрессированного в 1936 г. и посмертно реабилитированного в 1955 г. По окончании средней школы (1944) Покровская Л.А. поступила в Ленинградский университет на тюркское отделение восточного факультета.
Окончив университет, поступила в аспирантуру (1949).
В 1953 г. на восточном факультете Ленинградского государственного университета защитила кандидатскую диссертацию «Песенное творчество гагаузов». По приглашению профессора Н.К. Дмитриева перевелась на работу в Москву, в Сектор тюркских языков Института языкознания АН СССР, где работала более 22 лет. За это время опубликовала около 100 научных статей, докладов, рецензий по различным тюркским языкам; написала разделы в ряде коллективных трудов Сектора современных тюркских языков (сравнительно-историческая грамматика и лексика тюркских языков). Индивидуальные монографии Л.А. Покровской посвящены описанию и исследованию фонетики, морфологии, синтаксиса современного гагаузского языка. Были также изучены диалекты и говоры гагаузского языка.
Как автор первой и единственной научной грамматики гагаузского языка Покровская Л.А. заполнила «белое пятно» на тюркологической карте. Написанные Л. А. Покровской в разные годы монографии и учебные пособия: “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология” (1964), “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” (1978), “Современный гагаузский язык (курс лекций)” (1997), “Синтаксис современного гагаузского языка (предложение) (1999)” – сегодня являются основным источником научных знаний по гагаузскому языку для преподавателей вузов и общеобразовательных школ и востребованы гагаузами, изучающими свой родной язык. Именно ее научные изыскания явились основополагающими и сделали гагаузский язык достоянием советской и мировой тюркологии. И во всей истории гагаузской филологии нет более значимой фигуры, чем Покровская Л. А.

https://www.facebook.com/gagauz.bilim.

Бессарабские напевы


Кирилл Владимирович родился 14 марта 1930 года в бессарабском селе Ташлык (ныне Каменское Арцизского района Одесской области Украины) в болгарско-армянской семье. В 1954-м окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал журналистом в Кишинёве (1954 — 1959), консультантом в правлении Союза писателей СССР (1959 — 1970), заместителем главного редактора журнала «Советская литература» (на иностранных языках, 1970 — 1972), заведующим отделом журнала «Литературное обозрение» (1972 — 1977), заведующим отделом критики журнала «Юность» (1977 — 1990), главным редактором издательства «Московский рабочий» (1992 — 2000), с 2001-го по 2013-й руководил программой интернет-журнал «Пролог» (Фонд СЭИП), с марта 2013 года — главный редактор журнала СПМ «Кольцо А».

Член Союза писателей СССР с 1956 года, секретарь Союза писателей Москвы с 1992 года. Член Русского ПЕН-центра. Член редколлегии альманахов «Муза», журнала «Юность». Лауреат литературной премии Союза писателей Москвы «Венец» (2000), премии еженедельника «Поэтоград» (2010), премии журнала «Дети Ра» (2014), заслуженный работник культуры РФ (2006). Как поэт публиковался с 1947. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Континент», «Октябрь», «Юность», «Огонёк», «Арион», «Нева» и других.

Автор ряда книг стихов («Испытание», 1955; «Голоса», 1972; «После полудня», 1981; «Книга лирики», 1993; «Невидимый порог», 1999); «Тебе. До востребования», 2003; «Зёрна», 2005); «Избранная лирика», 2007) и прозы (роман «Лиманские истории», 1970; «Свеча на сквозняке», 1996; «Обратный отсчёт», 2004). К 80-летию писателя вышло «Литературное досье. Кирилл Ковальджи» (2010), сборник новых стихотворений «Дополнительный взнос» (2012), «Моя мозаика, или По следам кентавра» (2013), «Сонеты» (2014). Переводил поэтов Молдавии — Андрея Лупана, Ем. Букова, Г. Менюка, П. Боцу, и др.; поэтов Румынии — М. Эминеску, Дж. Кошбука, Н. Стэнеску, М. Сореску, М. Динеску, Лео Бутнару и др. Стихи и проза Кирилла Ковальджи переводились на ряд европейских языков, отдельные издания выходили в Румынии, Польше, Болгарии, Молдавии. https://45ll.net/kirill_kovaldzhi/

Ura cu care lovești de Angie Thomas


Ura cu care lovești / Angie Thomas ; trad. Alecsandra Beizadea . –București : Trei, 2018 . –447 p.

De când eram mică am învățat că oamenii fac greșeli și că trebuie să decizi dacă greșelile lor sunt mai importante decât dragostea ta pentru ei. 

Starr Carter este o adolescentă de șaisprezece ani care se mișcă între două lumi: cartierul sărac în care locuiește și liceul cu pretenții pe care îl frecventează în suburbii. Echilibrul instabil în care se află aceste lumi se spulberă în clipa când Starr este martoră la împușcarea mortală de către un polițist a celui mai bun prieten al ei din copilărie, Khalil, care nu avea nicio armă asupra lui.
În scurt timp, moartea lui Khalil se transformă în subiect de știri la nivel național. Unii îl etichetează drept infractor, alții spun chiar că ar fi fost traficant de droguri. Protestatarii încep să iasă pe străzi în numele lui Khalil. Câțiva polițiști, dar și cel mai influent traficant local încearcă să-i intimideze pe Starr și familia ei. Toată lumea vrea să știe un singur lucru: ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea aceea? Iar singura persoană care poate să răspundă la întrebare este Starr.
Dar ceea ce spune sau nu spune Starr ar putea tulbura apele în interiorul comunității din care face parte. Ba mai mult, ar putea chiar să-i pună viața în pericol.

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=340966

Acolo unde femeile sunt regi de Christie Watson


Acolo unde femeile sunt regi / Christie Watson ; trad. din engl. de Irina Negrea . –București : Trei, 2017 . –384 p.

Ești iubit, micuțul meu nigerian, cum nu a mai existat vreodată o iubire pe lume.

Cartea lui Christie Watson vorbește despre iubirea maternă în cele mai felurite reprezentări ale sale, dar prezintă și lumea exotică a Nigeriei, cu senzațiile, culorile și mirosurile care o definesc. 
Elijah, un băiețel nigerian de șapte ani, născut în Anglia, se luptă cu propriul comportament deviant, pe care îl consideră provocat de un vrăjitor dinăuntrul său. 
Aflat în plin proces de adopție, Elijah este împărțit între iubirea pentru mama biologică, Deborah, și cea adoptivă, Nikki. La un moment dat, asistenții sociali descoperă că Elijah a fost abuzat și traumatizat fizic și psihic. 
În lupta lui de a se accepta și de a-și găsi liniștea alături de noua sa familie, Elijah vrea să se convingă, totuși, de dragostea lui Deborah, iar prețul pe care îl plătește este devastator.

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=340878

Să nu spui niciodată pentru totdeauna de Jennifer L. Armentrout


Să nu spui niciodată pentru totdeauna / Jennifer L. Armentrout ; trad. din lb. engl. : Iulia Dromereschi . –
București : Epica, 2018 . –
476 p

„Mã numesc Mallory… Dodge. Am tras adânc aer în piept vorbind cu mine însãmi. Îmi place…sã citesc. Nu-mi place…cine sunt.”

Descriere: Ea a învățat că tăcerea era cea mai bună armă a sa. El a jurat că o va proteja întotdeauna. Amândoi împărtășesc un trecut îngrozitor, în urma căruia au creat o legătură indestructibilă. Sau, cel putin, așa credeau ei. Până când drumurile lor s-au despărțit brusc, în urmă cu patru ani. Mallory și Rider încearcă de ceva vreme să-și depășească experiențele înfiorătoare trăite într-un centru de plasament, să-și clădească un viitor, să uite. Dar chiar când credeau că au lăsat trecutul în urmă, Mallory și Rider se reîntâlnesc la liceu și descoperă că legătura puternică din copilărie n-a dispărut… continuă să existe, la fel ca și rănile. În această încercare de a se vindeca de trecut și de a-și depăși temerile și nesiguranța, amândoi descoperă că există ceva ce-i poate ajuta: iubirea și prietenia.

O poveste fermecatoare despre o tânără curajoasă care luptă pentru a-și exprima adevărul dintr-un refugiu al tăcerii. Ascultă vocea lui Mallory, o vei păstra în suflet PENTRU TOTDEAUNA!

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=341017

Бессарабские гагаузы


ВЛАДИМИР КАСЫМ И ИВАН ПЕРЧЕМЛИ Сельские учителя, бессарабцы, в 30-е годы XX века сподвижники протоиерея Михаила Чакира. История сохранила имена людей, по мере сил помогавших титанической деятельности просветителя Михаила Чакира, соприкасавшихся с ним, чтивших его. И это справедливо: любое значительное событие осуществляется незаурядным человеком благодаря той энергии, которую народ дает своему избраннику. Поэтому скажем несколько слов о наших земляках – сельских учителях, которые стали нам известны благодаря документам, связанным с протоиереем Михаилом Чакиром. Начнем с Владимира Касыма из села Авдарма Тигинского уезда, потому что он появляется на этих страницах как выразитель светлого, необходимого каждому человеку чувства благодарности. Владимир Касым возглавлял делегацию , которая прибыла в Кишинев 8 ноября 1931 г. на 50-летний юбилей пастырской и просветительской деятельности отца Михаила. По окончании литургии в церкви детского приюта «Королева Мария» учитель Касым прочел обращение к своему пастырю. Мы приводим этот текст с некоторыми сокращениями, как важный документ, показывающий, какой живой отклик находил культурный подвиг протоиерея в сердцах его земляков. «Честнейший и многоуважаемый Отец, Эконом-настоятель, Михаил Чакир! Несколько дней назад мы, , узнали из газет, что исполнилось 50 лет Вашей деятель¬ности. Пользуясь случаем, в этот день от имени всех членов нашей делегации хочу выразить Вам нашу великую благодарность.До Вашего преосвященства у нас не было ни одной книги, написанной на родном языке; Вы для нас – то же, чем были Кирилл и Мефодий для славян.Ваше преосвященство, Вы перевели и дали нам порядок проведения «Святой Литургии», «Часослов», «Акафист»… Вы дали нам «Историю Ветхого и Нового Завета», «Историю церкви» и молитвы на гагаузском языке…И сейчас, на склоне лет, Вы продолжаете просвещать и воспитывать нас через «Миссионерский листок»… С несказанным удовольствием и большой благодарностью читаем мы «Листок», который содержит учение, особенно необходимое в наши дни, когда врагов церкви стало очень много. Мы преклоняемся перед неустанной и такой нужной деятельностью Вашего преосвященства и благодарим Бога за то, что Он подарил нам апостола, вышедшего из нашей среды, который на протяжении 50 лет просвещает нас на нашем родном языке. Мы просим Бога, чтобы Он дал Вашему преосвященству заслуженную Вами милость… Мы желаем много счастливых лет гагаузскому апостолу, отцу Михаилу, воспитателю и просветителю народа». Учитель Иван Перчемли из села Чишмикиой Вулканештского района – из тех гагаузских интеллигентов, которых живо волновали вопросы веры и национальной культуры нашего народа. Он – из тех, кого пробудил и подтолкнул к деятельности отец Михаил. Сельский учитель углубленно занимался научными исследованиями. В 30-е гг. XX века во второй части книги «Гагаузско-румынский словарь» опубликовано его краткое сообщение о православии у .«Гагаузы свято соблюдают посты и сохраняют религиозные обычаи. Даже живя среди турок, которые, как известно, отличаются религиозным фанатизмом, не изменяли своей вере.После мировой войны религиозность у бессарабских стала, к сожалению, слабеть. Но в последнее время снова ожила благодаря созданию монастыря неподалеку от «Четатя Албэ», между селами Димитровка и Александровка (Сатылык Хаджи). В этом монастыре Святой Богородицы собираются тысячи . Выделяются среди верующих -хаджийцы, побывавшие в святых местах Востока и Балкан. Они и болгары-хаджийцы никак не могут прийти к общему мнению относительно происхождения Святого Дмитрия Басарабова, мощи которого находятся в Бухарестской Митрополии. И те, и другие согласны с тем, что святой Дмитрий – из Старой Добружи, уроженец села Басарабов, которое было разрушено башибузуками во время войны 1768 -1774 гг. Но болгары утверждают, что святой по национальности-болгарин,ауверены,что гагауз».http://www.gagauzy.com/kasim-percemli.html

Fiica negustorului de mătase de Dinah Jefferies


Fiica negustorului de mătase / Dinah Jefferies ; trad. Adriana Buciu Cimponeriu, Radu Cimponeriu . –
București : Nemira, 2018 . –
394 p.

„Nu-ți poți imagina niciodată cum lumea pe care o cunoști și o iubești ar putea fi atât de brusc și atât de neașteptat dărâmată.”

Indochina, 1952. Nicole, o tânăra pe jumătate franțuzoaică și pe jumătate vietnameză, primește un magazin de mătase din Hanoi și trebuie să se ocupe de el. Dar sora ei mai mare, frumoasă Sylvie, este cea care pune mâna pe afacerea cu mătase a tatălui lor. Pas cu pas, Nicole descoperă cruzimea francezilor aflați la putere în țară ei și, odată cu ea, amestecul propriei familii. Sfâșiată între frică de sora ei și teamă de un război de care se simt amenințați cu toții, își caută liniștea în brațele lui Mark, un american fermecător, și apoi alături de vietnamezul Tran. Desigur, în curând va trebui să aleagă. Roman de atmosferă, „Fiica negustorului de mătase” spune povestea spectaculoasă a unei supraviețuiri, a unei moșteniri și a unei iubiri.

Este un roman de atmosferă, o dramă de război, o realitate crudă căreia trebuie să îi supraviețuiască prea-visătoarea și naiva Nicole. Dacă vei citi această carte, vei călători în timpuri și locuri în care sigur nu ți-ai fi dorit să trăiești, dar pe care e bine să le vezi. Pentru că este o istorie adevărată, cea a oamenilor de rând, nu cea din manualele de istorie. Iar istoria trebuie văzută de aproape, înțeleasă și respectată. Citind cartea vei fi martor la o poveste de iubire foarte frumoasă, cu urcușuri și coborâșuri.

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=340960

Fata cu palton albastru de Monica Hesse


Fata cu palton albastru / Monica Hesse ; trad. din lb. engl. de Virgil Stanciu . –
București : Youngart, 2018 . –
296 p.

Războiul ăsta este ca un concurs între noi și ei: câți oameni putem salva înainte să-i înhațe naziștii.

Amsterdam, 1943. Hanneke procură și livrează mărfuri de pe piața neagră, le ascunde părinților îngrijorați adevărata natură a ocupației sale și-n fiecare clipă e cu gândul la iubitul ei ucis pe front când nemții au invadat țara. După o livrare obișnuită, o clientă îi cere ajutorul. Așteptându-se ca doamna Janssen s-o roage să obțină carne sau cafea veritabilă, Hanneke este șocată să audă că i se cere să găsească o adolescentă evreică evaporată ca prin farmec din cămăruța unde bătrâna doamnă o ascundea. Inițial, Hanneke nu vrea să se implice într-o misiune atât de periculoasă, dar este atrasă curând într-un păienjeniș de mistere și de descoperiri uimitoare care o conduc în interiorul Rezistenței, îi deschid ochii în fața mașinăriei de război naziste și o obligă să acționeze.

Fata cu palton albastru este un roman extraordinar despre curaj, durere și dragoste în niște vremuri imposibile.

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=337863

Lacrima lui Grigore Vieru


Радуйтесь!

До поры, пока струятся

Родники по белу свету,

Радуйтесь тому, что живы,

Радуйтесь зиме и лету.

28 Февраля в нашей библиотеке прошел литературно – музыкальный вечер, посвященный 85 -летию со дня рождения великого поэта Григория Виеру. Вечер вела участник клуба «Золотой возраст 60 +» Гуцу Арета. Она напомнила участникам историю жизни молдавского поэта и страницы его творчества – стихи детям, стихи для взрослых, романсы и песни, которые были положены на музыку. Рассказала о детстве поэта, выпавшее на суровые военные годы и полуголодные послевоенные годы. Григорий Виеру рано узнал цену хлебу, рано столкнулся со смертью. Отец поэта, один из тех двадцати миллионов, погиб в 1945 году – и поэт рос без отца. Главными мотивами творчества поэта – это песни и стихи о родине, земле, матери, любви и детстве. Образ матери находится в центре многих его стихотворений: ” Реквием„,” Мамин день„,” Мамин портрет„,” Мама„ т.д. В это день в библиотеку пришли учащееся лицея ”Н.М.Спэтару„ и красиво прочли некоторые произведения великого писателя.

Și soarele e o stea de Nicola YoonȘi soarele e o stea / Nicola Yoon ; trad. din lb. engl. și note de Iulia Arsintescu . –
București : Youngart, 2017 . –
332 p.

Dacă persoana care ar trebui să te iubească pentru totdeauna poate înceta brusc să te iubească, în ce să mai crezi? 

Natasha e o adolescentă cu o fire pragmatică. Nu crede în soartă, crede în fapte clare şi demonstrabile. Aceasta e o zi neagră pentru ea: urmează să fie deportată în Jamaica peste doisprezece ore. Nici pentru Daniel, un visător incurabil, asta nu e o zi oarecare: are un interviu care îi va hotărî viitorul. O va lua pe calea care-i va mulţumi pe părinţii săi, sau se va dedica pasiunii sale, poezia? Pentru niciunul dintre ei nu e tocmai momentul să li se aprindă călcâiele. Şi totuşi Natasha şi Daniel ajung să se îndrăgostească unul de altul în cele câteva ore pe care le petrec împreună, iar noi, la rândul nostru, nu putem decât să ne îndrăgostim iremediabil de ei. 

Volumul este disponibil pentru public, spre împrumut, la Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu„ filiala ”M. Ciachir„ Disponibilitatea titlurilor poate fi consultată în catalogul electronic al bibliotecii – https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=316667

Grigore Vieru – Conștiința Neamului Românesc


„Deși pământul se învârte mereu, m-am născut acasă.” Grigore Vieru

Pe 14 februarie este celebrată ziua de naștere a marelui poet Grigore Vieru. Acesta a iubit cel mai mult 3 lucruri: mama, limba și neamul, cărora le-a adus nenumărate elogii în creația sa. Autorul ar fi împlinit astăzi 85 de ani, iar cu această ocazie ne-am propus o întâlnire cu adolescenții la „Veranda Literară” pentru a venera cele mai frumoase și subtile opere are scriitorului. Un volum de carte nu ar fi nici de cum îndeajuns pentru a contura ființa și meritele lui Grigore Vieru. Dar care ar fi oglinda mai clară a poetului dacă nu însăși versurile sale? Pentru a-l omagia pe cel ce ne-a lăsat drept moștenire sute de poezii, am recitat împreună sub melodiile interpretate la chitară de doi tineri talentați, întorcându-ne în timp și descoperind-ul pe poet:

Formular

-Numele și prenumele?
-Eu.
-Anul de naștere?
-Cel mai tânăr an când se iubeau părinții mei.
-Originea?
-Ar și semăn. Dealul acela din prelungirea codrilor. Știu toate doinele.
-Profesiunea?
-Ostenesc în ocna cuvintelor.
-Părinții?
-Am numai mamă.
-Numele mamei?
-Mama.
-Ocupația ei?
-Așteaptă.
-Ai fost supus Judecății vreodată?
-Am stat niște ani închis. În sine.
-Rubedenii peste hotare ai?
-Da. Pe tata. Îngropat. În pământ străin. Anul 1945.

Îi îndemnăm pe toți să găsească un minut de reculegere în onoarea ilustrului scriitor care ani în șir și-a dedicat talentul și cele mai subtile trăiri întru crearea adevăratului tezaur românesc.

Bibliotecar : Liliana Manoilova

БиблиоНяня


„Ce înveți de mic nu uiți până la bătrânețe”.

 Dragostea pentru cărți se sădește la vârsta fragedă, însă obiceiul trebuie cultivat pentru a se menține. Biblioteca noastră  este acel loc care poate oferi spațiu pentru copilași și părinți. Aici avem o atmosferă  caldă,  prietenoasă, unde citim  și ne jucăm împreună cu copilul. Aici noi transformăm  lectura într-o activitate zilnică. Iată câteva sfaturi să vă fie de folos cu copilașii! Citiți-i copilului în fiecare zi. Copiii care iubesc cărțile învață să citească mai repede. Comentați imaginile, ca să vedeți cât este de interesant să lecturezi unui copilaș. Căutați cărți cu desene simple pentru copiii de vârstă fragedă. Primele cărți pot conține câte un desen pe o singură pagină. Lăsați copilul să răsfoiască paginile. Chiar și cei mai mici copii pot memoriza unele secvențe din text. Să citești copilului tău este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru a-l ajuta să-și dezvolte potențialul la un nivel cât mai ridicat.

 Fiți un exemplu pentru copil. Citiți cărți!