Intrări noi în colecția bibliotecii


Poet, prozator, dramaturg, scenarist. Genul literar în care a debutat Esinencu N. a fost poezia. Dar, spre deosebire de alţi poeţi, care încep să scrie proză destul de tîrziu, cînd le-o dictează vîrsta şi experienţa de viaţă, Esinencu N. începe să exploreze toate genurile literare deodată: poezie, proză, dramaturgie, roman, nuvelă, scenariu de film… Importantă este viziunea sa în proză. „O proză realistă, dură, care înseamnă un succes real în nuvelistica noastră actuală”. (Ion C. Ciobanu)

NicolaeEsinencu File din Jurnalul unui scriitor / Nicolae Esinencu ; concept, elab. : Vitalie Răileanu ; coord. Lidia Kulikovski ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi . –Chișinău : S.n., 2019 . –69 p.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=343226

Nicolae Osmochescu se naşte la 12 noiembrie 1944, în cătunul Şumiţa, comuna Bozovici, România.

În anii 1974-1977 este doctorand la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat „M.V.Lomonosov” din Moscova, obţinînd gradul ştiinţific de doctor în dreptul internaţional. Din 1973 pînă în 1990 activează în calitate de lector, lector superior, docent, şef de catedră la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

În perioadele 1990-1992 şi 1994-1995 deţine funcţia de prim-viceministru al afacerilor externe al Republicii Moldova.

Autor al monografiilor „Dreptul internaţional în constituţiile statelor contemporane”, „Referendumul ca formă de exprimare directă a voinţei poporului”, „Protocolul şi eticheta diplomatică”, conducător al grupului de elaborare a Constituţiei Republicii Moldova.

În anii 1968-1973 îşi face studiile la Facultatea de Drept a Universitatăţii de Stat din Moldova.

Bibl. Mun. ”B.P. Hasdeu”. Bibl. Publică de Drept Nicolae Osmochescu: A fi jurist – vocația unei vieții : Biobibliografie / Bibl. Mun. ”B.P. Hasdeu”. Bibl. Publică de Drept ; ed. îngr. : Mariana Harjevschi ; alcăt. : Silvia Antufiev, Petru Racu . –Chișinău : S.n., 2019 . –156 p. : il.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=342477

Cultura bunei vecinătăți prin carte


Tradițiile și obiceiurile populare sunt comoara culturală, ce definesc poporul. Folclorul a fost identificat ca un fenomen autonom, componentă a culturii universale. Fenomenul folcloric a oferit un suport pentru dezvoltarea teoriilor legate de istoria culturii si implicit de radacinile, canalele de penetrare, contactele diverselor motive si teme folclorice mai intâi in calitatea lor de texte literare. Totodata, sistemele traditionale, ceea ce caracteriza comportamentul ritual si ceremonial al grupurilor, au atras atenția de timpuriu.

Importante tradiții seculare sunt păstrate și de găgăuzii din Republica Moldova. Încă din timpurile străvechi, aceștia au împărțit anul în două cicluri: primăvară-vară și toamnă-iarnă. Dorința noastră este de a provoca cititorul și țoți cei ce sunt interesați de folclorul acestui neam. Deaceea vă propunem să citiți volumele de carte indicate ulterior, pentru a satisface curiozitatea.

– “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 1-ci kiyat (“Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşti populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»)  – 594 s.;

– “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 2-ci kiyat  (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitorigăgăuze”, «Гагаузскиепеснипословицызагадки») – 656 s.;

– “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3-cü kiyat (“Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузскиепраздникиобычаиобряды»)  – 648 s.

Aceste volume valorifică tradițiile,obiceele și folclorul găgăuz. Suntem siguri că aceste cărți vor trezi interesul nu doar din partea comunității găgăuze ci și de toți cei cointeresați să afle cât mai mult despre acest popor și vor fi un adevărat sprijin informațional pentru tineretul studios.

Informația este expusă în limbile: română, engleză, găgăuză și rusă.

Lectură plăcută tuturor!

Din colecția de carte găgăuză


Până în prezent, au loc dezbateri științifice despre istoria și originea găgăuzilor: cine sunt ei, de unde au venit? Conform unei versiuni, ei sunt descendenți ai popoarelor turcice, care au venit din Munții Altai în Balcani. În perioada Imperiului Otoman, turcii i-au numit „ciocuri drepte” (încăpățânați) din cauza refuzului de a adopta religia islamică. Rămânând ortodocși, găgăuzii au păstrat în cultura și tradițiile lor multe superstiții și ritualuri păgâne, care sunt repectate până în ziua de azi. Pe teritoriul actual al Moldovei, găgăuzii au început să se mute în grupuri foarte mari acum 200 de ani, stabilindu-se în stepa pustie a Bugeacului. Anume aici s-a format conștiința găgăuzilor, consideră istoricii.

Reieșind din acest context, vă prounem spre lectură doar câteva din documentele prezente în cadrul expoziției de carte cu conținut istorico- folcloric.

Чимпоеш Л.С.
Дастанный эпос гагаузов / Чимпоеш Л.С. . –Chişinău : Museum, 1997 . –199 s.
https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=93319

V.I. Syrf

Gagauzskaâ narodnaâ volšebnaâ skazka / V.I. Syrf . –Sankt-Peterburg : Izd. RHGA, 2013 . –204 s.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=208477

Petru Vlah
Susak : taa dünnää kurulmasından / Petru Vlah ; red. teksta i vved. : Dmitri Sidorov ; foto : Petr Vlah, Ivan Iancioglo ; per. na gagauz. âz. : Ivana Bancova ; per. na angl. âz : Dmitri Sidorov . –Kişinöv : S.n., 2003 . –176 s. : res., foto
https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=299665

Scriitorul A. Plăcintă- în susținerea campaniei ”Fii deștept! Ia un card inteligent!„


Dragii mei!

De multe ori ceea ce avem în preajmă valoros nu prețuim la înălțimea cuvenită. Doar cu trecerea timpului, ori dacă suntem lipsiți de ceea ce am avut, ne dăm seama de importanța celor pierdute și regretăm. Să ne imaginăm pentru o clipă că nu mai avem cărți. Ce s-ar întâmpla? Nu am avea acces la imensa informație care a existat și există în lumea întreagă. Am sărăci. Am sărăci sufletește. Dar noi avem aceste cărți. Avem sute, mii și milioane de exemplare. Pe toate temele. Ele se păstrează pe rafturile Bibliotecilor. Sunt bine aranjate după teme, compartimente. Și dacă le avem, să le folosim! Să luăm din ele tot ce ne va fi de folos, așa precum pomul își ia apa și sărurile minerale din pământ pentru a fi frumos, zvelt și a da roadă. Și să știți, dragii mei, Bibliotecile sunt lăcașuri sfinte. Dacă în Biserici, Mănăstiri chipurile sfinților pictate ne îndeamnă la pocăință, la iertare, la o viață pură, apoi de pe rafturile Bibliotecilor, gândurile scrise în cărți, de cei mai iluștri oameni, ne insuflă exact la aceleași gânduri. Deci, să le citim, să asimilăm informația din ele. Că dacă stomăcelul are nevoie de hrană materială, suflețelul – de hrană spirituală. După părerea mea, nu există cunoștințe mai profunde ca acele acumulate din cărți, ele ne ajută să făurim minuni, pe care omenirea nici nu și le-a imaginat.

Veniți, dragii mei, la Biblioteci! Am fost la toate Bibliotecile din orașul Chișinău. Am fost la majoritatea Bibliotecilor din republică. Toate sunt minunate! În toate am simțit aceeași liniște sufletească și dorință de a citi cărțile noi și a le reciti pe cele citite mai demult.

Așa s-a întâmplat că am colaborat mai mult cu Biblioteca ”Mihail Ciachir”, filială a Bibliotecii Municipale ”B.P. Hașdeu”. E o Bibliotecă extraordinară! Un colectiv de bibliotecari deosebiți, ghidat cu măiestrie de dna Angela Vintilă. Timp de un an am condus cenaclul literar ”Cuvântul magic„.

Vă îndemn să veniți la această Bibliotecă minunată. Faceți cunoștință cu mulțimea cărților de pe rafturi. Citiți-le! Astfel veți deveni alții, mai buni, mai frumoși la suflet și mai înțelegători.

  În acest sens Vă mai îndemn să susțineți Campania Fii deștept!

Ia un card inteligent la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Gavril Arkadyeviç Gaydarcıanılmış- gagauz bilimcisi hem yazıcısı


Gavril Arkadyeviç Gaydarcı – anılmış gagauz bilimcisi hem yazıcısı, zamandaş gagauz dili hem literaturası üüretmesinin kurucusu.
Gavril Arkadyeviç Gaydarcının adınnan baalı gagauz dili hem literaturası adetlerin hem onu üüretmesinin dirilmäk istoriyası. O hazırladı gagauz dili hem literaturası predmetindä çok üürenmäk hem metodika kiyatlarını. Onun var büük katkısı gagauz dili hem literaturası predmetin üüretmäk hem üürenmäk metodikasında.
Gavril Arkadyeviç, nicä dä Mariya Maruneviç, Mihail Guboglo, Stepan Kuroglo, Dmitriy Vlah, Stepan Topal hem başkaları, yaşamasını koydu gagauz halkın dirilmesinä hem devlerliin kurulmasına.
Büünkü gündä dä evlat boylar hodulluklan ilerledeerlär anılmış gagauz bilimci-literatorcunun hem folklorcunun, Gavril Arkadyevicin, işini. Tiparlandı pek çok kiyat, angıları adalı anılmış bilimcinin yaşamasına hem onun katkısına zamandaş gagauzoligiyanın hem gagauz dili hem literaturasının ilerlemesinä. Özel er onnarın arasında kaplêêr Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin bilim zaametçilerinnän: Petri Çebotar, Vitaliy Sırf hem Mariya Kopuşçu, hazırlanmış „Gagauzologiya XIX-XX asirlerdä” seriyadan kiyatlar. Onun hatırına adlanêr Gagauziya ATB (Gagauz Eri) hem Komrat muniţipiyasında en anılmış teoretika liţeyi, Şan Aleyasında da gagauz halkın anılmış ooluna büst koyulu büst.
Gavril Arkadyeviç duudu 1937 yılda da geçti zor bir yol Karbaliya küüyün yaşayanından anılmış bilimciyä hem üürediciyä, angısına onun zaametleri için taa yaşarkana verildi „Gagauziyanın anılmış vatandaşı” adı. Onun işleri gagauzologiya hem gagauz dili hem literaturası üüretmesinin uurunda masa kiyatları oldular üzlärcä üürediciyä, kim üüreder gagauz dilindä hem kim götürer gagauz dili hem literaturası predmetini.
Gavril Arkadyeviç geçindi 1998 yılda. Ama onun işi yaşêêr hem ilerleer.
Anılmış gagauz bilimcinin, literatorun hem folklorcunun, zamandaş gagauz dili hem literaturası predmeti üüretmesinin kurucusunun, Gavril ArkadyeviçGaydarcınınuzunhatırına. https://www.facebook.com/gagauz.bilim.7/posts/808282883319989

К мечте на алых парусах


23 августа исполняется 140 лет со дня рождения известного писателя Александра Грина.

Русский писатель, представитель направления романтического реализма  (настоящая фамилия – Гриневский) родился 23 августа 1880 года в городе Слободской бывшей Вятской губернии.

В 1896 году Александр Грин окончил 4-классное Вятское городское училище и уехал в Одессу. Вел бродячую жизнь, работал матросом, рыбаком, землекопом, артистом бродячего цирка, железнодорожным рабочим, мыл золото на Урале.

Первые сборники рассказов Грина „Шапка невидимка” (1908) и „Рассказы” (1910) привлекли внимание критики. В 1910-х годах он начал писать и печатать стихи („Искажения”, „Реквием”). Его стихотворения при жизни отдельным изданием не выходили.

В период с 1920 по 1932 годы были написаны его лучшие произведения, в том числе и знаменитая повесть „Алые Паруса”.

После этого Александр Грин написал еще несколько прекрасных произведений: „Блистающий мир”, „Золотая цепь”, „Бегущая по волнам”, „Джесси и Моргиана”, „Дорога никуда”, а также колдовские готические рассказы „Серый автомобиль”, „Крысолов”, „Фанданго”.

Сегодня произведения Александра Грина переведены на многие языки, его имя носят улицы во многих городах, горные вершины и звезда. По повести „Алые паруса” созданы одноименный балет и фильм, по роману „Бегущая по волнам” – одноименный фильм. В 1970 году в Феодосии создан литературно-мемориальный музей Грина.

https://ria.ru/20100823/267346771.html

Грин, Александр Степанович.  Блистающий мир. Золотая цепь. Дорога никуда : романы / А. С. Грин. – М. : Правда, 1991. – 492 с.

В книгу включены три романа известного советского писателя-романтика А.С. Грина – „Блистающий мир”, „Золотая цепь” и „Дорога никуда”.

Грин, Александр Степанович. Бегущая по волнам: роман. Рассказы / А. С. Грин ; предисл. Н. Губко . – Л. : Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1980. – 382 с.

В настоящий сборник русского советского писателя включены рассказы 1910-1930-х годов, среди которых – „Капитан Дюк”, „Корабли в Лиссе”, „Сто верст по реке”, „Легенда о Фергюсоне”, „Акварель” и другие, а также роман „Бегущая по волнам”.

В нашей библиотеке действует книжная полка посвященная юбилейной дате Александра Грина.

Alecsandri- veșnic tânăr și ferice


Poet, prozator și dramaturg  (n. 21 iulie 1821, Bacău — d. 22 august 1890, Mirceşti, judeţul Iaşi). Provine dintr-o familie boierească de curînd ridicată la o poziție de oarecare însemnătate; fiu al medelnicerului Vasile Alecsandri (ajuns mai tîrziu vornic) și al Elenei.

Poet grațios și echilibrat, discret, dar vibrînd în fața frumuseții, atent la armonia ansamblului și fin cizelator de imagini surprinse fugitiv în evanescența anotimpurilor (Iarna, Sania, Malul Siretului), sensibil la farmecul naturii genuine, dar și la sugestiile rafinate ale unui obiect de artă, Alecsandri rezistă cel mai bine trecerii timpului tocmai în asemenea poezii în care manifestă calitatea reală a talentului său, răspunzînd totodata unei nevoi de armonie înnăscută sufletului omenesc.

Pastelurile, poezii descriptive, apărute, în marea lor majoritate, mai întîi în Convorbiri literare reconstituie în cheie poetică succesiunea anotimpurilor într-un peisaj românesc.

Astăzi, vă propunem să citiți pastelul ”Concertul în luncă„- o nouă achiziție in colecția bibliotecii M.Ciachir.

Vasile Alecsandri

Concertul în luncă : pasteluri / Vasile Alecsandri ; il. de Elena Karachentseva și Simion Zamșa ; col. îngrijită de Anatol Vidrașcu . –București : Litera, 2014 . –32 p. : il.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=343030

Lectură plăcută!

O poezie care a dezrobit o țară


(Ion Hadârcă – 71 de ani de la naștere)

Ion Hadârcă este un poet, eseist, publicist, traducător și om politic din Republica Moldova.

Ion Hadârcă (17.08.1949, comuna Sângereii Vechi, judeţul Bălți). Studiază la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1970-1974). Frecventează cenaclul „Luceafărul”. Publică în presa periodică. Face doctorantura la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Științe a Moldovei (1974-1977). Activează în calitate de redactor, șef de redacție la Editura ”Literatura Artistică” (1978-1981), președinte al cenaclului literar „Luceafărul” al ziarului „Tinerimea Moldovei” (1982-1985), consultant literar (1985-1987) și secretar (1987-1989) al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Se încadrează în Mișcarea de Eliberare Națională (1986-1996). Este primul președinte al Frontului Popular din Moldova (1989-1992) și președintele primei Mari Adunări Naționale din 27 august 1989. Este ales deputat în Congresul deputaților din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) (1989-1991), deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1998); prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova (1990-1993). În perioada activității parlamentare a contribuit la proclamarea suveranității și independenței Republicii Moldova.

Ion Hadârcă

Era barbară [[Text]] : [eseuri] . – Chişinău : Garuda-Art, 2005 . – 411 p.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134260

Ion Hadârcă

Albe cetăţile negre : (poeme) . – Chişinău : Garuda-Art, 1999 . – 168 p.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=159316

Ion Hadârcă

Arena cu iluzii : (Interviuri, discursuri, eseuri) . – Chişinău : Garuda-Art, 2000 . – 507 p.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=159220

Ion Hadârcă

Lira din acvariu : poeme / Ion Hadârcă . –Chişinău : Cartier, 2014 . –55 p.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-imageviewer.pl?biblionumber=187716

Dosarele uitate ale istoriei povestite de I.Colesnic


(Iurie Colesnic – 65 ani de la naștere)

„Iurie Colesnic este un valorificator al trecutului misterios,care subliniază în cărţile sale calităţile marilor personalităţi din Basarabia”

Nicolae Dbija

Publicațiile domnului Iurie Colesnic, putem analiza la nesfârșit- toate sunt o bogăție inestimabilă pentru cultura și literatura română. Fiind o personalitate de o cultură aparte, Iurie Colesnic își consacră întreaga activitate scrisului prin intermediul căruia contribuie enorm atât la dezvoltarea culturii naționale, cât și a întregii culturi din tot spațiul românesc. Operele scrise de Domnia Sa sunt memorii ale trecutului, dar și a prezentului, dedicate în exclusivitate oamenilor iluștri din Basarabia.

 „Basarabia necunoscută” ne face cunoscută existenţa unei culturi, a unei tradiţii, a unui fir organic neîntrerupt al continuităţii.

„Seria reprezintă, în fond, o adevărată istorie a culturii, ştiinţei şi literaturii basarabene. Ea a fost înalt apreciată de cititori, de critica de specialitate, de savanţi, scriitori şi oameni de cultură din Basarabia, din România şi din străinătate,”  a constatat Mihai Cimpoi.

 „Personalitățile evidențiate ne arată o altă istorie a Basarabiei. Însă ca un fir roșu, prin prisma celor descrise din secolul al XIX-lea, trece procesul de deznaționalizare a românilor basarabeni, apoi apare valul de renaștere națională, sub influența evenimentelor din Rusia. Iurie Colesnic simte și perioada interbelică. Citind biografiile personalităților, înțelegi foarte bine ce s-a întâmplat în această perioadă”, asubliniatIgor Șarov. https://www.moldpres.md/news/2019/10/23/19008460

Iurie Colesnic

Basarabia necunoscută : Ed. în 3 vol. Vol. 1 / Iurie Colesnic . –Chișinău : Cartier, 2019 . –636 p. : foto, facs.

Iurie Colesnic

Basarabia necunoscută. Ed. în 3 vol. Vol. 2 / Iurie Colesnic . –Chișinău : Cartier, 2019 . –656 p. : fot., facs.

Iurie Colesnic

Basarabia necunoscută. Ed. în 3 vol. Vol. 3 / Iurie Colesnic . –Chișinău : Cartier, 2019 . –532 p. : fot.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=342343

Din istoria covorului Găgăuz…


Tradiția artei covorului găgăuz este profund originală și autentică.
Covoarele au jucat întotdeauna un rol special în viața găgăuzilor, în diverse ritualuri, în evaluarea statutului socio-economic, precum și abilitatea unei familii separate.
Arta de a realiza covorul găgăuz se îmbunătățește constant, timp de secole, ornamente, compoziții și o gamă specială de culori.
Covoarele erau din lână naturală și numai pentru casă, erau foarte frumoase și depozitate cu grijă, transmise ca relicve de familie din generație în generație. Firele de lână se ascundeau și vopseau acasă cu coloranți naturali. Soluția colorată a fost primită prin prepararea petalelor uscate și tocate de flori, scoarță sau plante.

Apariția covorului la Găgăuzi, a fost cauzată de o tradiție antică, obligând fiecare mireasă să aibă covoare proprii în zestre.
Acesta ar fi trebuit să fie un test al muncii, răbdării și puterii fetei. Acesta este motivul pentru care fiecare fată din tinerețe era instruită să țese covoare. Strămoșii noștri au înfățișat și au reflectat lumea artistică interioară cu ajutorul semnelor condițional – ornamentale, prin care au transmis frumusețea naturii, demonstrând arta unică a covorului popular.

https://www.facebook.com/kultura.ge/

Amintiri din viața teatrală de Ion Ungureanu


Îl preţuiesc pentru că este un monument viu al culturii noastre şi al luptei pentru cultura naţională. În timpuri vitrege, în timpuri triste, el ca un haiduc voinic a făcut lucruri atât de mari”. V.Beșleagă

Ion Ungureanu a debutat în cinematografie în anul 1958 în filmul „Când omul nu-i la locul lui”, primul film artistic realizat la studioul “Moldova-film”. În decursul timpului, s-a impus ca un interpret care știe să îmbine firescul cu expresivitatea artistică. A jucat în 25 filme. Rolurile sale cele mai cunoscute au fost Boris Grădinaru din „Când omul nu-i la locul lui” (1958), Sfântul Petru din „Se caută un paznic” (1967) și cel din filmul „Favoritul” (1976). De asemenea, a dublat zeci de filme în limba română. A regizat mai multe filme la televiziunea centrală din Moscova. El a primit titlurile de Maestru emerit în arte al Uniunii Sovietice (1981), Artist al poporului din RSS Moldovenească (1989), decernându-i-se și Premiul “Intervidenie” pentru filmul televizat “Lika” (Plovdiv, Bulgaria, 1981) și Premiul Național (1990).

Ion Ungureanu

Amintiri din viața teatrală : În dialog cu un teatrolog / Ion Ungureanu . –Chișinău : S.n., 2019 . –300 p. : fot. https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=339609

Moravuri și superstiții la găgăuzi


”Dacă nu am fi superstiţioşi, am fi numai nişte maşini„ Nichita Stănescu

Din cauza că propriul alfabet a apărut la găgăuzi doar în anul 1957, la această etnie s-a dezvoltat și s-a păstrat un folclor extraordinar de bogat. Proverbele și legendele despre crearea lumii erau transmise din gură în gură. Unul dintre miturile găgăuze este despre cine a trăit pe pământ până la găgăuzi, a menționat găgăuzologul Vitalii Sîrf. Odată, un uriaș i-a văzut pe găgăuzii care arau. El i-a luat în palmă, cu tot cu tauri și pământ, i-a adus la mama sa și a înterbat-o: „Cine sunt ei?”. Ea a răspuns că aceștia sunt găgăuzi și i-a ordonat să-i ducă înapoi, de unde i-a luat, pentru că „degrabă, noi nu vom mai fi, iar ei vor trăi și vor trăi”.

Legendele erau transmise cu grijă din generație în generație, ele erau respectate atunci și sunt respectate și acum, deoarece comunitatea găgăuză este foarte unită. Valentin Moșkov a spus că fiind în relații de comunitate, de rudenie și patriarhale foarte strânse, găgăuzii s-au adaptat cu greu la un alt mediu etnic. Etnograful descrie un caz curios, când, în timpul unei expediții în Basarabia, ajutorul său, găgăuz, după ce a ajuns la Comrat, și-a scos pe neașteptate ceasul de pe mână și l-a rugat să nu spună nimănui că el are ceas, pentru că în satul său natal, Beșalma, nicio fată nu va dori să se căsătorească cu el, considerându-l străin. Cine știe, poate astfel de lengende dau culoare vieții.

Петр Мойсе- гагаузский Левитан


Петр Мойсе родился в 1952 году в многодетной Комратской семье. В возрасте 21 года он поступил в Кишиневский Институт искусств на специальность «Методика культработника». После окончания Кишиневского института искусств Мойсе много лет проработал в отделе культуры Комратского района, который возглавил в 1990-е годы.
Поэтическим творчеством начал заниматься с 1968 года. За этот период создал большое количество не просто стихов, а поэтических шедевров. Дебютный сборник, куда вошли стихи нескольких гагаузских поэтов, в том числе и Петра Ивановича, вышел в 1989 году под названием «Илкйаз тÿркÿсÿ» (Весенняя песня).
В первом спектакле на гагаузском языке Bucakta yalın в 1973 году Петр Мойсе сыграл главную роль. Его необыкновенный голос озвучивал множество анонсов и слоганов в эфире общественной компании GRT.
В 2006 году автор издал сборник стихов «Canımım izleri… Следы души моей» на гагаузском и русском языках. А в 2011 году вышел компакт-диск с записью стихов поэта и песен на его стихи в исполнении гагаузских певцов. Последний сборник Мойсе П.И. «Özlä beni» был издан в 2016 году.
Его работы включены в школьную программу по гагаузской литературе, сборники содержатся во многих публичных библиотеках.
Произведения поэта включены в школьные и вузовские учебники гагаузского языка, хрестоматии. Стихи Петра Ивановича отличаются особым лиризмом и посвящены любви к родной земле, матери, женщине. Творчество автора привлекает многих гагаузских композиторов.
Проникновенный голос Петра Мойсе известен многим в Гагаузии, он был автором серии радио и теле программ на ОК GRT о творчестве гагаузских деятелей искусства, не раз сам являлся героем авторских программ. Его называли – «ГАГАУЗСКИЙ ЛЕВИТАНОМ» На его стихи было создано много песен, его голосом озвучены многочисленные анонсы и слоганы общественного Телерадио Гагаузии.
Яркий, талантливый, самобытный поэт, Петр Мойсе внес большой вклад в сохранение и развитие гагаузского языка и культуры.
На 67 году жизни 6-го октября 2018 года поэта не стало. https://www.facebook.com/kultura.ge/?epa=SEARCH_BOX

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО ГАГАУЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА


Женский костюм гагаузов с течением времени претерпел изменения. Тот костюм, который бытует у гагаузских женщин в настоящее время, сохранил в себе элементы, характерные для XVII- начала XIXвв. Так, будничный костюм гагаузок состоял из полотняной сорочки, называемой «bez». Поверх сорочки женщины надевали юбку белого цвета из той же ткани, а поверх – платье.
Платье шили как из домотканой ткани, так и покупной. Домотканое шерстяное полотно было, в основном, однотонного цвета – бордового, синего, голубого, зеленого и лилового.
Далее, гагаузские женщины надевали фартук – он является традиционным элементом женской одежды преимущественно темных цветов. Фартук обычно был украшен декоративными рюшами и лентами, одно из украшений женской национальной одежды.
Платья молодых женщин и девушек украшали две или три полоски из лент, у старшего поколения – одна полоса сочеталась с поперечными складками. Поверх платья женщины надевали кофту из тонкого шерстяного полотна. На голову повязывали платок.
В зимнее время верхней одеждой многих гагаузских женщин являлся овчинный полушубок до колен. https://www.facebook.com/kultura.ge/

O mărturie a unei rezistenţe


„Cazul Alexei Marinat este edificator în acest sens. Cultivând orgolii de scriitor, începe un jurnal intim intitulat, cu maximalism juvenil,Eu şi lumea. În 1946-1947 umple trei caiete mari de 158, 107 şi, respectiv, 192 de pagini. E «destul» pentru a face șapte ani de gulag. Reabilitatdupă moartea lui Stalin, revine la Chişinău, scrie romane, nuvele, dramaturgie, recuperându-şi caietele, care-i aduceau condamnarea, abia
pe timpul lui Gorbaciov. Publică fragmentar din ele în 1991(volumulScrieri alese, Editura Hyperion), restul paginilor aşteptându-şi editorul.
Sunt unicele notaţii zilnice din poate cea mai neagră perioadă a Basarabiei, reintrată sub teroarea stalinistă, careia i se adaugă o foamete
cumplită provocată artificial de acelaşi regim. Jurnalul nu are calităţi
artistice – novice în ale scrisului, tânărul îşi învinge, întâi şi întâi, propriile fobii de slab cunoscător al românei – era transnistrean. Stilul bolovănos, rudimentar-dialectal (dacă poate fi vorba aici de vreun stil!) nuincită la lectură; faptul brut, tulburător într-o realitate aberantă, iese
însă recompensator din această magmă sterilă.”
Eugen LUNGU

Marinat, Alexei Eu şi lumea : proză documentară . –Chişinău : EUS, 1999 . –216 p.

https://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158764