Expozitie virtuala: Ingerii dispar in ploaie/Aurelian Silvestru


28176265_10213385201637455_1938990295_n

Îngerii dispar în ploaie / Aurelian Silvestru

Main Author: Silvestru , Aurelian

Language: Română.

Country: Moldova.

Publication: 2017 : Prut Internațional, Chişinău

Description: 148 p.

 

 

Descriere: O carte de memorii, despre copilaria scriitorului.

Opinii:  Cartea e minunata, are  niste momente relatate in cel mai placut mod!

http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314248

Anunțuri

ZECE CURIOZITATI DIN ISTORIA SI CULTURA GAGAUZILOR


dbab20db6aaec1adba41eaec81b551a1.jpg

În imagine: Colonişti bulgari şi găgăuzi din sudul Basarabiei. Pictor B.N. Şirokorad. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.Cota arhivistică: inv. 2485

Motto: „Chibzuinţa cu privire la viitor vine din trecut”.
Seneca (cca a. 4 î.Hr. – a. 65 d. Hr.), filosof roman
„Cu cît mai mult cineva dintre aceştia (popoarele turcice – n.n.) au rădăcini din neamul lor, cu atît mai mare este atotputernicia lor în popor”.
Din literatura etnografică despre popoarele turcice

Centrală şi Occidentală, din guberniile ucrainene şi ruse ale Imperiului Rus s-au strămutat circa 90 mii de colonişti de origine găgăuză, bulgară, germană, ucraineană ş.a. Se miza pe formarea unei baze sociale a ţarismului. La sfîrşitul sec. XIX, găgăuzii constituiau 2,9% din numărul populaţiei din Basarabia. În 1941, în spaţiul pruto-nistrean trăiau 115 683 găgăuzi. Dacă în 1959, în RSS Moldovenească locuiau 95,9 mii (3,3%) găgăuzi, atunci în 1989 – 153,5 mii (3,5%). Potrivit recensămîntului populaţiei din 2004, în Republica Moldova erau 147,5 mii găgăuzi (4,4%).

În mai 1990, reprezentanţii găgăuzilor au fondat Asociaţia Naţional-Culturală Kardaşlik–Frăţie–Bratstvo, care a promovat interesele acestei etnii în mai multe domenii. În 1994, Parlamentul Republicii Moldova a legiferat autonomia Găgăuziei (Gagauz-Yeri), unitate teritorială autonomă, constituită din 32 de localităţi. Centrul administrativ al unităţii autonome cu statut special este municipiul Comrat. Suprafaţa teritorială a Găgăuziei reprezintă 5,5% (1 848 km²) din cea a Republicii Moldova. Başcanul (guvernatorul) Găgăuziei este membru din oficiu al Guvernului Republicii Moldova. La Academia de Ştiinţe a Moldovei, cercetări în domeniul găgăuzologiei se efectuează din anul 1987.

1. Originea găgăuzilor este una discutabilă. Se cunosc circa 20 de ipoteze referitoare la etnogeneza acestui popor. Pe parcursul istoriei, găgăuzii s-au identificat pe sine înşişi ca bulgari, greci, arnăuţi. Mai mult ca atît, evitau să se numească găgăuzi.

2. Găgăuzii vorbesc într-o limbă de provenienţă turanică, apropiată de limba turcă, însă confesează religia creştină ortodoxă. Pe Dumnezeu îl numesc Allah sau Boji/Boje! Pe parcursul a circa două secole de convieţuire în Basarabia, găgăuzii ortodocşi frecventau serviciile divine, fără să cunoască esenţa acestora, deoarece nu cunoşteau limba în care se oficia. Este dificil de explicat cum erau utilizate în practică lucrările religioase Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, traduse înlimba găgăuză de Mihail Ceachir (1861–1938), deoarece majoritatea preoţilor nu erau de etnie găgăuză. (La mănăstirea Chistoleni, raionul Basarabeasca, se află o colecţie de 24 fascicole de Evanghelie, în limba găgăuză, tipărită în anii 1909–1911 la Chişinău, în Tipografia Eparhială, cenzor fiind protoiereul Mihail Ceachir). De altfel, prima carte în limba găgăuză neoficială a fost editată în 1904. În perioada interbelică, în Basarabia era prevăzut că serviciul divin trebuia să se înfăptuiască în limba română, iar unde o etnie conlocuitoare forma mai mult de 50 % predicile urmau să se efectueze în limba etniei respective, pentru găgăuzi în limba turcă.

3. Pe mormîntul (aflat în Cimitirul Central din Chişinău) protoiereului M. Ceachir, numit de găgăuzii contemporani „apostolul limbii găgăuze tipărite”, sînt prezentate date din două stiluri calendaristice: data naşterii este indicată pe stil vechi, iar data morţii – pe stil nou.

4. De Anul Nou şi de Crăciun, găgăuzii nu colindă în limba lor, ci în limbile bulgară sau română, fără să înţeleagă sensul cuvintelor.

5. În pofida faptului că duc un mod de viaţă sedentar, s-au păstrat încă multe elemente din activitatea nomadă a acestei populaţii.

6. Percepţia alterităţii faţă de găgăuzi a ajuns pînă la situaţii hilare. Potrivit cercetătorului Vitali Sîrf, la mijlocul sec. XX, în raioanele din partea stîngă a Nistrului, găgăuzii erau consideraţi agresivi, că deţin arme albe, iar în perioada recentă unii angajaţi ai serviciilor vamale din nordul Republicii Moldova îi considerau pe găgăuzi turci şi musulmani.

7. Militarul şi etnograful rus V.A. Moşkov aminteşte de un găgăuz care i se subordona în una din unităţile militare din Varşovia. Găgăuzul era modern, avea vestimentaţie europeană, purta costum la patru ace şi avea un ceas de buzunar de argint. Atunci cînd a plecat în localitatea de baştină l-a chemat în secret pe fratele său, acesta l-a ajutat să-şi schimbe hainele orăşeneşti în cele populare. V.A. Moşkov a fost rugat să nu divulge nimănui informaţia că subordonatul său găgăuz este posesorul unui ceas de buzunar, deoarece cunoaşterea acestui detaliu i-ar fi periclitat celui din urmă autoritatea în satul de baştină şi nu s-ar mai fi putut căsători cu nicio fată găgăuză.

8. Într-o lucrare semnată de acelaşi V.A. Moşkov este consemnată următoarea situaţie: „La piaţa din satul Comrat am fost martor la o scenă curioasă. Un comerciant moldovean a vîndut unui colonist german şi soţiei acestuia veselă din lut. Fiecare vorbea în limba sa, utilzînd şi limbajul gesturilor, evident însă puţin se înţelegeau. La un moment, s-a apropiat un găgăuz care le-a vorbit părţilor în limba rusă şi astfel a ajutat să fie încheiată reuşit acea tranzacţie comercială”.

9. Potrivit etnografului M.V. Marunevici, această întîmplare anecdotică ar fi avut loc cu adevărat. După absolvirea studiilor în oraşul natal Vologda, Rusia, o tînără a fost repartizată la muncă în sudul Moldovei. Ajunsă la destinaţie, aceasta le-a scris părinţilor: „Bună ziua, mamă! Acum locuiesc şi lucrez în Comrat. Aici e stepa Bugeacului. Aici e foarte cald. Sînt mulţi găgăuzi”. Mama a răspuns prompt fiicei: „Buna, fiică! Sînt foarte fericită pentru tine. Dacă ai posibilitate trimite-mi nişte găgăuzi. Nu uită însă să-i însoţeşti cu o reţetă, ca să ştiu cum să-i pregătesc…”.

10. Apariţia scrisului oficial în limba găgăuză, în 1957, a fost generată de succesele obţinute în întrecerile socialiste ale crescătorilor de vite din raionul Ceadîr-Lunga… În mai 1957, primul secretar al Comitetului Central al PCUS, N.S. Hruşciov, a înaintat lozinca „Să ajungem şi să întrecem SUA” la toţi parametrii economici şi să construim comunismul în URSS în anul 1980. S-a preconizat ca pe parcursul a trei ani (adică pînă în 1960!) să fie triplată producţia de carne în ţară. Ca răspuns la solicitările partidului, autorităţile din raionul Ceadîr-Lunga, RSS Moldovenească, au decis „să intensifice producţia de carne şi lapte în republică” în numele colhoznicilor şi muncitorilor din gospodăriile raionului. Dar cum să se pună în practică această propunere? Scrisul oficial la găgăuzi lipsea, iar limba rusă practic nu o cunoşteau. De aceea, în mare grabă, printr-o hotărîre a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 30 iulie 1957 a fost oficiat scrisul în limba găgăuză pe baza alfabetului rusesc. Elaborat în mare grabă, alfabetul nu reflecta în totalitate particularităţile fonetice ale limbii găgăuze. Astfel, în decembrie 1957 au mai fost incluse literele ä, ö, ӱ, iar în 1968 – ӂ. Deşi sînt puţini numeric, găgăuzii au două dialecte şi mai multe graiuri.

P.S. Mulţumiri speciale domnilor Vitali Sîrf, doctor în filologie, cercetător ştiinţific superior la Institutul Patrimoniului Cultural, şi Oleg Bercu, doctor în istorie, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, pentru ajutorul substanţial acordat la elaborarea materialului.

Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie

http://moldova-suverana.md/article/zece-curiozitati-din-istoria-si-cultura-gagauzilor_17526

Биографии – ГАВРИЛ ГАЙДАРЖИ (1937-1998)


 

Без названия

Гаврила Гайдаржи можно назвать типичным гагаузским интеллигентом: разносторонне одаренный – ученый, поэт, общественный деятель -он приложил много сил для становления и развития культурной жизни своего народа.
Родина Гаврила Гайдаржи село Карболия Вулканештского района. Отсюда он уехал в Тирасполь поступать в педагогическое училище им. А. С. Макаренко. В 1957 году, окончив училище, поступил на историко-филологический факультет Кишиневского госуниверситета. Профессора Б. П. Ардентов (Кишинёвский госуниверситет), Е. И. Убрятова (Зав.сектором тюркских языков Института языкознания АН СССР) отмечали высокий уровень его студенческих и дипломной работ, глубокие знания русского и языков, тонкое лингвистическое чутьё.
В 1962 году, после окончания университета, Г. Гайдаржи работал в Бельцкой газете «Искра». С сентября 1963 до 1987 года Гаврил Аркадьевич работал в Бельцком пединституте на кафедре русского и общего языкознания. Он продолжает углубленную научную деятельность, в 1972 году успешно оканчивает аспирантуру при Институте языкознания АН СССР по специальности «Тюркские языки» и защищает кандидатскую диссертацию.
В 1987 году на волне перестройки при АН МССР создается Отдел едения, и Гаврила Аркадьевича приглашают на новое место работы. Для него это не столько место работы, сколько поле деятельности. С именем Гайдаржи связано открытие и становление Отделения филологии при Государственном педагогическом институте им. И.Крянгэ, где он преподавал с 1988 по 1995 гг. Будучи лидером языкознания в Молдове, Гаврил Аркадьевич разрабатывал учебники на родном языке, методическую литературу, занимался подготовкой учительских кадров, научными проблемами языка и истории. В 1986 г. он вошел в Советский комитет тюркологов.
Как и всем настоящим гагаузским интеллигентам, ему была близка и понятна миссия культурного развития своего народа, которую даже в самых неблагоприятных обстоятельствах должен нести образованный человек. Он старался передать широту и своеобразие своих научных разработок коллегам и студентам, стремился к тому, чтобы его деятельность как ученого и общественного деятеля была максимально эффективна.
И так же, как все выдающиеся интеллигенты-, он не мог ограничиться научной работой. В Гавриле Аркадьевиче ученый уживался с поэтом и сказочником. Фольклор питал его своими живыми соками, побуждая не только исследовать прошлое, но создавать настоящее литературы. И никакие перегрузки не могли заставить этого выдающегося педагога и ученого отказаться от писательского труда.
Прозой он занимался в меньшей степени, поэтому рассказы занимают небольшое место в художественном творчестве Г. А. Гайдаржи. В 1972 г. был издан его поэтический сборник «Ана тарафым» («Край родной»). Его главный герой и вдохновитель – родной Буджак. На основе фольклорных произведений Г. А. Гайдаржи создал поэтическую сказку для детей. Тонкий юмор, унаследованный у традиционных гагаузских четверостиший-частушек, наполняет его цикл «маани». Творчество и научная работа Гаврила Аркадьевича получили заслуженное признание. Еще при жизни Гайдаржи был удостоен звания «Почетный Гражданин Гагаузии». В память о нем назван теоретический лицей в Комрате.
На кладбище в Карболии установлен мемориальный крест. Здесь, на могиле Гаврила Аркадьевича, ежегодно собираются почитатели его таланта, чтобы воздать должное ученому и поэту.

Recomandare la lectura: Michel Montignac- sfaturi si remedii utile


 

Cand vremea de afara e foarte rece si neprietenoasa si suntem fortati sa stam mai mult timp inauntru, lipisiti de activitati in aer liber, avem tendinta de a ne simti slabiti, ametiti, cu un tonus scazut. Specialistii sustin ca acest lucru poate dauna si activitatii intelectuale si calitatii vietii de zi cu zi, conducand chiar la stari depresive in cazul celor care se lasa prea mult timp prada acestor modificari de comportament si nu fac nimic sa le contracareze.

Michel Montignac, celebru specialist în nutriţie, este autorul conceptului de indice glicemic şi creatorul revoluţionarei diete care îi poartă numele. Cărţile lui au fost traduse în 25 de limbi şi publicate în 42 de ţări, în peste 16 milioane de exemplare.

Jpeg

Montignac, M.
Ciocolata: un element esential pentru sanatatea ta/ Montignac, M. ; trad.: Marie- Jeanne Vasiloiu.- Bucuresti: Litera International,2010.- 240 p.

Cu secole in urma, ciocolata era considerata mai pretioasa decat aurul. Chiar si in prezent ea a ramas un sinonim al luxului si al delectarii, probabil, cel mai iubit aliment dulce din lume. Cu greu ne putem imagina o persoana careia sa nu-i placa ciocolata, mai ales ca exista nenumarate forme si sortimente.

Montignac, M.
Uleiul de masline: un aliment esential pentru sanatatea ta/ Montignac, M.; trad.: Marie- Jeanne Vasiloiu.- Bucuresti: Litera International,2010.- 173 p.

Jpeg

Pomenit în Biblie, uleiul de măsline a fost unul dintre alimentele esenţiale pentru multe civilizaţii antice. Mai mult, strămoşii noştri îi cunoşteau, se pare, şi virtuţile medicinale. Numeroasele studii ştiinţifice îl consideră un aliment prin excelenţă sănătos.

Rolul uleiul de măsline în prevenirea bolilor cardiovasculare, prin diminuarea colesterolului şi limitarea riscului de apariţie a trombozelor, este incontestabil. În plus, un consum regulat de ulei de măsline previne apariţia diabetului, a cancerului, a obezităţii şi combate efectele îmbătrânirii.

Montignac, M.
Vinul: un element esential pentru sanatatea ta /Montignac, M. ; trad.: Anca Calangiu.- Bucuresti: Litera International,2010.- 240 p.

Jpeg

Pe baza unor studii ştiinţifice de ultimă oră, Michel Montignac demonstrează că vinul are numeroase virtuţi terapeutice. Printre acestea se numără scăderea riscului unor boli cardiovasculare, dar şi o serie de efecte pozitive în plan digestiv şi antiinfecţios. Mai mult, combate stresul, încetineşte îmbătrânirea şi este capabil să frâneze evoluţia cancerului sau a maladiei Alzheimer. Pentru a profita în mod optim de efectele benefice ale vinului, este de ajuns să respectăm două reguli: să bem regulat şi cu măsură.

 

 

 

Grigore Vieru- poet al Universului iubirii


‘Există trei prilejuri de a te cunoaşte pe tine însuţi: munca, iubirea şi cumpăna”, ”Patria este ca un copil: dacă uiţi de ea, poate să plece de acasă”. Sunt două dintre credinţele poetului.
De ziua memoriei marelui poet basarabean Gr.Vieru, a avut o frumoasa intalnire cu elevii ce pretuiesc opera si pastreaza memoria poetului. Am organizat concurs, in cadrul caruia elevii au raspuns la unele provocari in forma de teste referitor la opera poetului. Au fost recitite poezii consacrate celei mai scumpe fiinite- mama, celui mai frumos sentiment- dragostea. Din colectia de carte a bibliotecii, am facut o prezentare de carte a autorului.
Ploaie-ploiţă,
Mândră fetiţă,
Cu cosiţa dezlegată
Peste dealuri fluturată,
Ploaie-ploiţă!
Ploaie-ploiţă,
Mândră fetiţă,
Unde ţi-i cosiţa oare
Peste văi fluturătoare,
Ploaie-ploiţă?!
Ploaie-ploiţă,
Mândra fetiţă,
Ţi-a rămas pe ceruri iată
Doar fundiţa colorată,
Ploaie-ploiţă!

 

Sub semnul poetului: Grigore Vieru in limba gagauza


Jpeg

Vieru, Grigore  

      Mama tu esti Patria mea= Mamu, săn benim Vatanimsin/  Grigore Vieru; gaguz dilină cevirdi Todur Angheli.- Ch.: S.n., 2010.- 52 p.

Volumul a fost publicat in doua limbi si se numeste „Mama, tu esti…” in romana, sau „Mamu, sän…” in gagauza.

Volumul bilingv de poezii a aparut in 1000 de exemplare. Acesta  contine 50 de poezii, ilustratii si fotografii cu Grigore Vieru. „In aceasta carte poetul Grigore Vieru este  redat ca un om viu. Este o apreciere a poporului gagauz fata de operele maestrului. Autorul a demonstrat ca poeziile sale pot fi citite si in limba gagauza de catre copii”. Desi majoritatea poeziilor lui Grigore Vieru, selectate pentru acest volum, sunt in vers alb, in limba gagauza acestea au rima. 

Autobiografica

Mama mea viata-ntreaga
A trait fara barbat.
Singurei eram in casa
Ploi cu grindina cand bat.
Mama mea viata-ntreaga,
Stand la masa, ea si eu,
Se asaza intre mine
Si Preabunul Dumnezeu.
Oh, si crede-asa intr-insul,
Ca-n albastru vazul ei
Chipul lui de pe icoana
Se stravede sub scantei.

Si eu tin atat la mama,
Ca nicicand nu indraznesc
Dumnezeul din privire
Sa ma var sa-l mazgalesc. 

 

Capacitati si curiozitati


“Basmele pot deveni realitate. Trebuie doar
să le faci să se întâmple, totul depinde de tine!”

„Recunoaşte povestea!”, un concurs propus elevilor cl.2 de la Lic. “N.Gheorghiu”, si preluat cu mult interes si ingeniozitate. Toate 11 povesti au fost recunoscute.
Ne-am pus drept scop sa testam copiii la capitolul cat de mult sunt pasionati de lectura si care sunt eroii preferati din povesti. Am constatat ca cea mai solicitata colectie “Disney”, este citita si recitita.
In cadrul jocului “Imita si recunoaste eroul din poveste”, copiii au demonstrat capacitatile artistice.
Meditatia pe fondalul unei melodii lente, a oferit copiilor posibilitatea sa perceapa cateva clipe de relaxare, dupa ce sa impartaseasca ceea ce si-au imaginat. Acest procedeu da posibilitatea de a pune in functie imaginatia.
O atmosfera de veselie, curiozitate si echipa a persistat pe parcursul intalnirii.

 

Happy Valentine’s Day


Această prezentare necesită JavaScript.

Ne mai despart doar citeva zile de Valentine’s Day. E luna iubirii deja, mai avem atit de putin timp pentru a pregati o zi romantica de Valentine’s Day,  ne pregatim din timp  la biblioteca M.Ciachir.  Am inceput sa realizam o gazeta de perete pentru toti oaspetii cu cele mai frumoase decoratiuni facute din hirtie colorata. Am lucrat multe inimioare si am scris multe mesaje pentru cei dragi noua, am vrut sa le aratam iubirea daruindu-le ceva special, facut cu drag de noi.

Citind invat sa fiu


 

A fost  o ora de lectura in care elevii au discutat despre cartea  2 ani de vacanta de Jules Verne.  In cadrul acestei ore  elevii au fost  in locul personajelor si au retrait cu ei. In aceasta poveste este vorba despre 15 baieti care au ramas naufragiati si parasiti ne avind nici o nava sau vreo alta cale de scapare. Ei ramasesera blocati pe o insula pustie de pe Oceanul Pacific. Datorita unuia dintre baieti, toti se organizeaza si reusesc sa se descurce mult mai bine. La un moment dat ei afla ca in apropierea lor o nava se scufundase, era nava unor importatori de sclavi , pe care ii transportau in diferite colturi ale lumii. Baietii se gindesc la un plan de a scapa de acolo si se pregatesc sa ia nava scufundata. Pusi in fata luptei cu banditii, ei sunt obligati sa coopereze ca planul lor sa dea roade. Ei improvizeaza un plan si sunt hotariti sa atace. Unindu-si fortele reusesc sa-i invinga pe banditi si sa scape de pe insula. Apoi ei isi indreapta directia catre casa. Ajungind  la familiile lor, baietii se schimbasera, acum erau mai curajosi si devenisera niste adevarati barbati.
Au fost si  lacrimi la aceasta poveste, pentru ca si elevii de la liceul Stefan cel Mare au cite  13 ani ca aproape toti copii din opera.
Dorinta elevilor era ca aceasta carte sa nu aiba sfarsit, pentru ca doreau  sa o citeasca intruna.

Новая жизнь уникальным изданиям


В конце 2017 г. в центральной типографии г. Кишинева была переиздана книга известного гагаузского художника Петра Влах «Susak taa dünnä kurulmasından». Соответствующее решение было принято по ходатайству Совета по упорядочению процесса издания книг при управлении культуры и туризма Гагаузии.

27628939_1765978976800945_4003299753526211267_o

Издание было признано библиографической редкостью, поскольку в нем прослеживается исторический путь тыквенного сосуда – сусака с древнейших времен до наших дней. В книге опубликована информация на гагаузском, русском и английском языках об этом уникальном виде декоративно-прикладного искусства, о технологии его моделирования, обработке и нанесении орнамента методом выжигательной графики. Также в книгу были включены оригинальные гагаузские орнаменты и документальные фотографии из архива Петра Влах.

Редактором издания выступил искусствовед Дмитрий Сидоров. Он подчеркнул, что детально изучил все то, что по крупицам было собрано известным гагаузском художником. „Покоренный чудесным мастерством Петра Николаевича, я был счастлив в свое время принять предложение о редактировании его книги. Я не встречал публикации, где было бы систематизировано и объединено столько информации о гагаузском сусаке. Книга представляет несомненно большой интерес для широкого круга читателей”, – отметил в предисловии Дмитрий Сидоров.

Тираж переизданной книги составил 1 тыс. экземпляров.
В ближайшее время все они будут переданы в библиотеки населенных пунктов автономии.   https://www.facebook.com/kultura.ge/

Legăturile reciproce şi paralelele folclorice moldo-găgăuze (în baza materialului basmului)


Va propunem spre cunostinta un fragment din „Revista de Etnologie si culturologie”, efectuat  in urma unui studiu din domeniul folclorului moldo- gagauz,  in baza basmelor. Prezentul studiu demonstreaza legaturile stranse dintre folclorul gagauz si cel autohton. Autorul acestei lucrari este colaboratorul stiintific al ASRM, Sirf Vitali. 

55_jerebenok

„Basmul popular moldovenesc se manifestă prin
anumite personaje și, ca atare, prin chipurile protagoniștilor
săi (Făt-Frumos, Ileana-Cosânzeana, StatuPalmă-Barbă-Cot,
Muma-Pădurii etc.), prin limbajul
naraţiunii, prin detaliile vieţii cotidiene, în descrierea
peisajului, prin reflectarea raporturilor sociale. Specificul
naţional al basmului moldovenesc își găsește reflectare
în cel găgăuz și prin numele personajelor (Mazárik,
Móti, Múrgóç, Gálboç etc.), prin utilizarea frecventă a
lexicului moldovenesc de către naratorul basmului gă-
găuz (akaretlär, kúrti, mamaliga, múnti etc.) etc. Probabil,
din basmul moldovenesc au ajuns în cel găgăuz
astfel de eroi ai acestuia precum Gürgen kıran (compară
Strâmbă-Lemne), Taș falayan (cf. Fărâmă-Piatră/
Sfarmă-Piatră), Kuș tutan (cf. Păsărilă). În rândul gă-
găuzilor sunt răspândite basme și subiecte preluate din
creaţia clasicului literaturii române I. Creangă: „Danil
Prepeläk, „Kirikuţa” etc. [17; 19].
La rândul său, basmul popular moldovenesc utilizează
niște elementele ale lexicului de etimologie turcă,
de exemplu: „бэगяк”1
(de la baca – coș de fum),
„пешкер” (de la peșkir – prosop). „димирлие” (de la
demirli – măsură străveche de greutate a grâului, egală
cu 21,5 kg). „ока” (de la okka – măsură de greutate stră-
veche, egală cu 1 kg 225 g) [15, p. 168, 171, 399-407].
Astfel, analizând interpătrunderile reciproce și paralelele
folclorice moldo-găgăuze pe baza materialului
basmului, ne-am convins de legăturile strânse dintre
repertoriile naţionale ale celor două popoare, care sunt
determinate de nivelul lor de dezvoltare istorico-cultural
similar sau apropiat, de existenţa contactelor sociale
între acestea.
Firește, legăturile reciproce se referă la mai multe
specii și genuri folclorice ale moldovenilor și găgăuzilor,
care necesită un studiu comparativ aprofundat.”

https://ibn.idsi.md/en/vizualizare_articol/49994

Jules Verne – calatorul extraordinar al literaturii universale


27783071_10213286818097928_457653374_n

Jules Verne a lasat in urma sa  opere pline de  creativitate, fiind  unul dintre primii autori care au imbinat cu succes literatura de aventuri cu cea  fantastica. Fiecare dintre noi, cei care am citit cu sufletul la gura operele scriitorului, ne-am intrebat de unde putea sti acest om cum arata un submarin, cum poti ajunge pe Lună, cum calatoresti prin lume cu un balon sau cum ajungi in centrul pamintului?. El spunea cu toata seriozitatea: „Studiez mai mult decat scriu.“

In operele scriitorului se regasesc lucruri care nu existau in acele vremuri, fiind realizate abia după 50 – 100 de ani (elicopterul, submarinul, scafandrul autonom, zborul in spatiu). Fie ca s-au petrecut in realitate – pe apa, in aer sau pe uscat, fie doar in imaginatie, calatoriile lui Jules Verne au fost, toate, infaptuite cu acul busolei indreptat mereu spre ziua de mine, „spre nemurire si tinerete eterna“.

La 190 de ani de la nasterea scriitorului,  NOI, cititorii impatimiti ai calatoriilor extraordinare, celebram in sufletele noastre nemurirea celui care ne-a deschis ochii asupra lumilor cunoscute si necunoscute si-i multumim pentru speranta si gindirea pozitiva transmise prin toate operele sale.

Чарльз Диккенс (Charles Dickens)


Без названия (6)

Имя: Чарльз Диккенс (Charles Dickens)

Дата рождения: 7 февраля 1812 года

Дата смерти: 9 июня 1870 года

Место рождения: Портсмут, Англия

Место смерти: Хайэм, Кент, Великобритания

Чарльз Джон Хаффем Диккенс — английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начало. Самые знаменитые романы Диккенса: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Дэвид Копперфильд», «Большие надежды», «Повесть о двух городах».

Чарльз Диккенс не только оставил после себя богатое литературное наследство, но также показал своим последователям достойный пример писателя-борца и общественного деятеля, отстаивающего идеалы справедливого общества.

Старинная гагаузская сказка


image

Сказка о безбородом хитреце.

Слово Кёся употребляется у гагаузов не только как имя собственное, но как полунасмешливое прозвище для мужчин, лишенных от природы растительности на лице и в особенности безусых. Безусый человек в то же время почему-то считается у гагаузов человеком хитрым. Привожу здесь сказку, сходную с известной сказкой о «золотом осле», в которой один Кёся надул других сорока Кёся. Однажды был некий Кёся и у него был сын. Послал Кёся своего сына на базар продать корову. Приходит парень на базар, являются перед ним сорок Кёся и говорят»: что ты, парень, привел этого козла»? Парень говорит: «это не козел, а корова». Они опять говорят: «козел». Bcе говорят: «козел». Да за козла и взяли корову. Приходит парень домой, рассказывает отцу. Кёся влез на осла, поехал на базар. Приближаясь к базару, он всунул ослу в зад горсть золотых. Выезжает на базар, смотрит, сорок Кёся ходят по рынку. Подъезжает к ним и ударил осла два раза кнутом. Осел лег и начал испражняться золотом. Когда он выбросил горсть золота, говорит ослу: «встань». Осел встал, а Кёси на него смотрят так. Подошли и пристали: «Продай нам этого осла, какая его цена»? Кёся говорит: «его цена-мерка золота, я кормлю его десять раз в день и он десять раз выбрасывает золото». Они говорят: «нам сорока человекам этих харчей достаточно». Уговорились, дали мерку золота, взяли осла и спрашивают: «а чем его кормишь»? Он отвечает: «вечером поставьте перед ним Мерку пшеницы и ведро воды». Повели осла домой, привязали в сарае и поставили перед ним полторы мекрки пшеницы и два ведра воды. Съел осел пшеницу, выпил воду, повалился, лопнул и издох. Осел был подкован на век четыре ноги. А в двери была дырка.. Утром встали. Один пошел и пробует отворить дверь сарая, дверь не отворяется. Посмотрел в дырку подковы блестят. Бегом побежал в дом и говорит: «идите! полный сарай золотыми, дверь не отворяется». Когда вошли, открыли дверь,—осел дохлый. И говорят: «мы взяли корову за цену козла. Необходимо добавить здесь, что в одной из записанных мною гагаузских сказок передаются похождения сорока братьев. Младшей из них лысый оказывается умнее всех остальных и постоянно выручает своих братьев из беды. Кроме того во многих гагаузских сказках фигурирует хромой черт, самый хитрый из всех чертей, и хромая мышь самая умная и опытная из всех мышей. Отсюда само собой напрашивается то обобщение, что физические недостатки и уродливости людей (как-то: отсутствие растительности на лицe, хромота, лысая голова и проч.) связывались гагаузами (или их предками) с умом и хитростью человека. Сюда же нужно отнести дурака наших pуcских сказок, всегда оказывающегося умнee умных, которая превосходить своих сестер и умом и красотою, и проч; следует прибавить сюда же верование нашего русского народа в юродивых, полоумных .и истеричных, которые считаются Божьими людьми, и к которым обращаются за предсказаниями будущего.    https://ok.ru/gagauzskiiugol                             

В. Мешков. Варшава. 4 марта 1895 года.

#filialaciachir #orapovestilor                                            

STIATI CA…


Без названия (7)

Placerea de a mirosi carti vechi poarta numele de „Bibliosmia”? Exista  o explicatie stiintifica pentru aroma capatata de carti pe masura ce imbatrinesc. Materialele chimice folosite cum ar fi lipiciul, hirtia si cerneala se descompun, eliberind compusi organici volatili, care produc un miros caracteristic. Vanilia este o nota de multe ori simtita in descrierea acestui miros si ca regula generala, cu cit este mai veche cartea, cu atit mai bine miroase.