Strada cu un nume frumos Florilor


Provocarea verii 2021

Vrei să cunoști mai bine orașul Chișinău?

„Principala avuție a noastră a fost de a aduce la cunoașterea locuitorilor orașului Chișinău informații și curiozități istorice. Sperăm, ca orașul nostru să cunoască o dezvoltare dinamică, spre atingerea unui nivel de trai cât mai prosper, să devină mai pitoresc, mai modern, ajungând o capitală europeană. La mulți ani Chișinău! La mulți ani, dragi Chișinăuieni!”

Strada cu un nume frumos Florilor

O stradă cu un nume frumos „Florilor”, care își i-a începutul de la strada Bogdan Voievod până la strada Studenților în care se ascunde o oază verde de oxigen. De cum te apropii de această stradă realizezi cât de frumoasă este natura. Aşezaţi în ordine, unul lângă altul, zeci de arbori stau drepţi asemenea unor străjeri care păzesc viaţa oamenilor, copacii aceştia au grijă ca oamenilor să nu le lipsească oxigenul de care au atâta nevoie. Singurele lor arme sunt crengile dese şi frunzele de un verde crud. În plus, le oferă locuitorilor din preajmă un loc liniştit în care se pot relaxa.

De-a lungul aleii ce mărginește parcul sunt zeci de băncuţe din lemn, pe care se odihnesc deopotrivă bătrâni şi tineri. Odihna sub desişul coroanelor copacilor este o adevărată desfătare pentru toţi cei care aleg parcul pentru o plimbare. Vizavi de acest parc amplasat de-a lungul străzii Florilor, sunt situate căminele studențești, universități, licee, dar și BM B.P. Hașdeu Filiala „Mihail Ciachir” zonă de maximă atracție pentru locuitorii sectorului Râșcani. În această zonă, zilnic, circulă sute de pietoni, și persoane care decid să petreacă timpul aici.

Provocarea verii 2021

Pentru Provocarea Verii 2021, noi am decis împreună cu micii exploratori să descoperim acest minunat parc din orașul Chișinău de pe strada Florilor.

Dionisie Tanasoglu – 99 ani de la naștere


Dionisie Tanasoglu

Astazi suntem alături, împreună, sufletește cu un om ilustru al nemului găgăuz. Îl sărbătorim pe D. Tanasoglu la 99 de ani de la naștere, om, care s-a născut într-o familie de pedagogi, a făcut școala română, a studiat arta teatrală la Sankt-Peterburg, om, care este dotat trup și suflet cu mare credință, cu mare dăruire sufletului acestui neam.

Viaţa şi activitatea lui Dionisie Tanasoglu, personalitate marcantă în ţară şi peste hotarele ei, a decurs, după  toate legităţile generale ale vieţii, precum şi amprentele originalei sale individualităţi şi care i-au adus confruntări cu Răul, dar şi exepţionale bucurii ale Binelui. În viaţa acestui consactrat şi ilustru om al culturii Binele a învins Răul, făcîndu-i viaţa, în genere, fericită.

Participanții turului III din cadrul programului estival ”Provocarea verii-2021„

Dar una din cele mai eroice acţiuni ale sale a fost lupta fără compromis, după ani la rînd, în condiţiile regimului sovietic de către învăţătorul apoi colaboratorul ştiinţific D. Tanasoglu (1951- 1957) pentru întroducerea scrisului în limba găgăuză, al învăţămîntului în limba maternă şi a culturii, şi izbînda pe care a obţinut-o, susţinut de adepţii săi. După aproape 150 de ani limba găgăuză iar a dedevenit o limbă scrisă (1957), iar în clasele de şcoală a răsunat limba maternă (1958).

În plan ştiinţific, savantul a realizat cercetări în principalele domenii ale găgăuzologiei. Ca rezultat academic al investigaţiilor ştiinţifice de competenţă ireproşabilă în decursul anilor consacraţi, profesorul universitar D. Tanasoglu a elaborat Şcoala ştiinţifică de găgăuzologie (istorie, limbă, istoria literaturii şi culturologie) nu numai în Basarabia, ci şi pentru tot spaţiul turcologic.

Astăzi, în cadrul rubricii „Cunoști personalitățile chișinăuiene?”, am familiarizat participanții Programului ”Provocarea verii-2021„ cu o personalitate marcantă, adevărat Fiu al neamului găgăuz, scriitorul, poetul, regizorul Dionisie Tanasoglu. Un frumos omagiu din partea celor, cui a dedicat toată activitatea sa scrietoricească.

Новое поступление в фонд гагаузской книги


Монография посвящена анализу культурной семантики, символики и терминологии хлеба и мучных изделий в повседневной, праздничной и обрядовой (семейной и календарной) жизни гагаузов. Хлеб является одним из ключевых кодов гагаузской культуры. Книга адресована как специалистам- этнологам, лингвистам, фольклористам, культурологам, так и студентам вузов и учащимся школ, а также всем тем кто интересуется проблемами традиционной культуры гагаузов.

Сорочяну, Евдокия.

Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование/ Сорочяну Евдокия.- Кишинэу: Lexon- Prim, 2020.- 364 p.: anexe, fot. Color.

https://opac.hasdeu.md/